Alleen ben je sneller - Samen kom je verder

BUNDENUSAMEN wil anderen helpen bij het verhogen van de participatie in de maatschappij en mensen samen brengen.
Op de eerste plaats gaat de aandacht uit naar mensen die geen goed functionerend netwerk van vrienden, familie of bekenden om zich heen hebben en er dus min of meer alleen voor staan.
Voor deze mensen is het moeilijk om hulp te vragen. BNS wil deze stap gemakkelijker maken. Daarnaast wil BNS een netwerk realiseren waarin hulp bieden en hulp vragen naar elkaar toe gemeengoed wordt binnen de buurt.
 
 Initiatiefnemers