Bumacofly

A BUMACOFLY szabadidô- és sportegyesület bemutatása

 

A Bumacofly Szabadidô és Sportegyesület 2006 decemberében, mint közhasznú sportegyesület került bejegyzésre.

Kiemelt céljai közé tartozik a technikai sportok - elsôsorban repülô modellezô sport - és egyéb szabadidôsport események létrejöttének elôsegítése, lebonyolítása. Az egyesület gondozásában lévô modellezô pálya hasznosítása, rekreációs és egészségmegôrzô lehetôségeinek kihasználása, a pálya technikai fejlesztése, területének fásítása, parkosítása.

Az egyesület vezetôi jelentôs tapasztalatokkal rendelkeznek a nemzetközi modellezô sportélet tradicionális és aktuális irányzatainak igényeirôl, és nemzetközi versenyek (kontinens és világversenyek) lebonyolításáról. Nevükhöz köthetô legjelentôsebb referencia, a gyulai Körrepülô Modellek Európa Bajnoksága, amely 2005 legnagyobb látogatottságú nemzetközi sporteseményei között volt, a békés megyei régióban. A versenyek szervezése kapcsán folyamatos kapcsolatot tartanak fenn más sportszervezetekkel, külsô beszállítókkal, szolgáltatókkal és közintézményekkel, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ez a tevékenység észrevehetôen elôsegíti a sport és a régió turisztikai kapcsolatainak erôsödését.

Versenyzési és versenyszervezési tevékenységen kívül utánpótlás-nevelést is folytat az egyesület. Kiemelten a körrepülô kategóriában több fiatal versenyzô technikai és mentális támogatásával segíti a felnövô generációt boldog, sportszeretô emberekké fejlôdni. Sportolási lehetôséget biztosít külföldön élô magyar állampolgárságú sportolóknak, kiemelten az utánpótlás korú versenyzôknek.

Az egyesület tagjai számos nemzetközi modellezô versenyen értek el dobogós helyezéseket. 2007 legjelentôsebb sporteredménye, a belgrádi Körrepülô Modellek Európa bajnokságán a sebességi kategória csapat ezüstérem megszerzése volt.

Az egyesület szervezett versenyeit, valamint tagjainak más világ-és nemzetközi versenyeken elért eredményeinek reprezentálását a helyi médiák jelentôsen támogatják (díjtalan, de kiemelt megjelenés és mûsoridô, versenyek elôtt felfuttató rádió spot stb.) Médiatámogatók a Juventus hálózat- Békés Megye, Békés Megyei Hírlap, Gyulai Hírlap, Gyula TV, Békési Est, valamint a Hír6 internetes portál.

 
juventus

bekes

bekes_est

hir6

Az egyesület mûködési hátterét elsôsorban tagjainak saját anyagi forrásai biztosítják. A mûködéséhez szükséges pénzösszegek reklámbevételekbôl, kisszériás modellek és komponensek értékesítésébôl, továbbá a sportágat támogató magánszemélyek és vállalkozások adórészének felajánlásából adódnak össze.

 Az egyesület statisztikai és közösségi adatai

BUMACOFLY SZABADIDô-éS SPORTEGYESüLET
Székhely és postacím: 5700 GYULA KáRPáT U. 24.

Az egyesület elnöke: Orvos Ferenc
Jogi státusz: Közhasznú sportegyesület
Egységes statisztikai jelzôszám:18391929-9262-529-04
Tevékenység típusa (TEáOR kód): 9262
Adószám: 18391929-1-04
Bankszámla: Erste Bank Gyula: 11600006-00000000-27123520
Bírósági bejegyzés száma: 2597
Bejegyzés kelte: 2006.12.29.


Aloldalak (2): Members Pictures
Comments