България - хан Аспарух

България

      През 670г. част от прабългарите, водени от хан Аспарух, след като са прогонени от хазарите, се заселват в Малка Скитияи с разрешението на византийските власти поемат охранителни функии по границата на империята. Впоследствие те се съюзяват с част от живеещите в Мизия славянски племена и де факто нарушават договореностите си с империята. В състоялата се през 680 г. битка с водената отвасилевса Константин IV Погонат 40-хилядна византийска армия е разгромена в битката при Онгъла. Като последица Империята е принудена да подпише мирен договор през 681 г. По силата на този договор Източната римска империя (Византия) се задължава да плаща годишен данък на новата държава. Непосредствено след войната Аспарухова България обхваща земите от северните склонове на Стара планина на юг, до река Дунав на север и от р. Искър на запад до Черно море на изток. От юг съсед ѝ се явявала могъщата Византия, от запад - Аварски хаганат, от изток - хазарите, които били завзели териториите на Кубратова България. В престолен град се превръща укрепеното селище Плиска. Постепенно новата държава започва да се разширява териториално и да укрепва политически.
Comments