Писание за правата вяра

Control estadístico de tráfico web
Доколкото съм запознат с Божиите net селения, този текст  го няма поместен в тях. Според мен е препис някъде след ХV в. Приятно четене.Б.


 Написание w правеэи  вэрэ

Константин Философ

приложил боцман


ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
2 jun. 2015 7:16
Comments