Манипулация 24 за името „цар Борис”

Control estadístico de tráfico web

Манипулация № 24 за името „цар Борис”

bozman

 

I.

В този материал ще обърнем внимание на перфектно манипулирани сведения от исторически паметници и доколко тези манипулации са залегнали в съвременната официална българска история на всички нейни образователни нива. Същността на тези манипулации е най-разнообразна –  хронологически идентификации на даден източник с давността на събития които описва, указване на сведения, които не съдържат това което е заявено от предявителя т.н. Политическият и религиозен ефект от такава манипулация, казано с няколко думи е поставянето на времеви жалон, че в това описвано време е станало нещо, което никога не е било преди това, а именно, пристигането на хан Борис и приемане на християнство от българите чрез неговата господарска намеса и ханска власт, като писменият паметник е доказателството. Ще проследим живота на един текст, известен на всяка персона от българското общество независимо от възрастта, за  който  всяко печатно произведение издадено от Народна просвета или други подобни Богоугодни Организации твърдят, че е древен старобългарски паметник, а именно О писменех  на Черноризец Храбър.

Материала в pdf, както и други любопитни и по-леки МВ документи, които прегледахме по време на писане на четивото. 

ċ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:21
Ċ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:17
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:13
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
30 may. 2015 6:01
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:10
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:14
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:09
ċ
Борислав Георгиев Борисов,
25 may. 2015 7:16
Comments