Кой е арматол Тимотей ? продължение

Control estadístico de tráfico web

(1) Страници от Ръкопис 8(11), Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. край на XV в.

(2) Страници от Уваровия препис. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5#/media/File:NominaliaOfTheBulgarianKhansUvarovManuscript.jpg

 

Ръкопис 8 [(11)  Книги Ветхозаветныя: 1-я Ездры, Неемии, 2 и 3-я Ездры, Товита, 1 и 2-я Маккавейския и 45 и 46-я главы из книги Пророка Иезекииля. (Уточненное загл. по Доп. Описи) Бибилейские книги (Ездры, Неемии, Товита, Маккавейские – 1 и 2, главы 45 и 46 Книг].

Първа книга на Ездра е писана с почерка от Уваровия препис. След това продължава друг копист.

Видими са следните сходства в калиграфията:

1. Широко отворено 8 в горната си част, завършващо вдясно със сериф навътре към буквата, като завършващият десен рог е доста по-дълъг от левият.

Именник Уваров препис - £А,     Ръкопис 8 (11) - £В,      Именник Московски препис  -  £С.
--------------------
продължението в pdf, долу.
ą
Борислав Георгиев Борисов,
27 jul. 2015 4:04
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
8 sept. 2015 12:42
Comments