Bui Quoc Thang - Private site

 

Gói mơ, gói mộng, gói hồn thơ
Gói cả tim, gói cả mong chờ
Gói luôn trời đất vào trong gió
Rối ném bay đi mọi bến bờ 

 

 

Nhật ký 

 

online ...

 

 

Thơ văn

 

  

Nhiếp ảnh

 

 

Du lịch

 

 

Sách

 

 

Âm nhạc

 

 

Gió thoảng đưa hương, hoa lắt lay

Hồn vương xứ lạ, lạc chốn này

Trăm năm thân trọ nơi thanh tịnh

Tỉnh mộng nhìn quanh, tình vẫn say.