Trang chủ‎ > ‎

Xứ lý số liệu: SPSS, Stata, Minitab

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Lưu ý: Download chương trình "Bảng tính tự động xử lý số liệu" - tác giả Bùi Mạnh Hưng

Đây là tài liệu hướng dẫn các phần mềm mạnh như Spss, Stata, Minitab, Irristat, Statgraphics, Excel ... để phân tích số liệu nói chung và lâm nghiệp nói riêng.

* Giáo trình phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp bằng spss
* Giáo trình sử dụng SPSS
* Tài liệu học SPSS
* Phân tích và xử lý số liệu bằng Spss (tác giả: Trần Quang Trung, Đào Hoài Nam)
* Tài liệu Stata
* Tài liệu phân tích số liệu bằng Minitab
* Tài liệu phân tích số liệu bằng Irristat
* Download phần mềm Statgraphics 4.0
* Download phần mềm SPSS 13.0 (không biết có "Thuốc" không, vì tôi chưa thử, link download nằm ngoài sự quản lý của forestry.tk)
* Download phần mềm SPSS 18.0 (không biết có "Thuốc" không, vì tôi chưa thử, link download nằm ngoài sự quản lý của forestry.tk)
(Hướng dẫn cài đặt spss 18.0 bạn có thể xem tại đây !)
* Hướng dẫn phân tích số liệu bằng Statpac.
* Download phần mềm Statpac.


Tài liệu học spss, stata, sas, minitab, statgraphics, irristat, excel... bằng tiếng anh

1. STATA
Tài liệu học stata online:
http://libwww.syr.edu/information/mgi/nds/software/stata/intro/Reading_and_Documenting_Data.html
http://data.princeton.edu/stata/Introduction.html


Tài liệu pdf học stata (có thể download):
http://www.dma.unive.it/~paolop/papers/stata_tutorial.pdf
http://www.ne.su.se/education/grundniva/nekII_III/ht09/empirical1/exercises/StataTutorial.pdf
http://web.mit.edu/econ-gea/assets/ComputerHelp/stataTutorial.pdf
http://www.aaegrad.uga.edu/stata_sas_guide.pdf
http://dss.princeton.edu/docs/StataGuideV10.pdf
http://www.biostat.jhsph.edu/~fdominic/teaching/LDA/stata_intro2.pdf


2. SPSS
Học Spss bằng phim:
http://www.stat.tamu.edu/spss.php


Tài liệu học spss online:
http://hmdc.harvard.edu/projects/SPSS_Tutorial/spsstut.shtml
http://it.chass.ncsu.edu/training/SPSS/
https://www.amherst.edu/academiclife/departments/psychology/resources/SPSS


Tài liệu pdf học spss (có thể download):
http://courses2.cit.cornell.edu/statslab/documents/spss.pdf
http://www.datastep.com/SPSSTutorial_2.pdf
http://www.umass.edu/statdata/software/handouts/SPSS%20Basic.pdf
http://www.its.niu.edu/its/sh/learning/statistcalprograms/spss/spss/spss_v12_data_analysis.pdf
http://www.humlab.lu.se/www-transfer/education/manuals/courses/spsstutorial.pdf

3. MINITAB


Tài liệu học Minitab online + download:
http://www.thiel.edu/Mathproject/Mintb/Default.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/math/cabilio/minitab/minitab1.html

Tài liệu có thể download (tài liệu tiếng anh)
www.causeweb.org/repository/Minitab/Minitabtutorial.doc
http://www.hgs.k12.va.us/Bruce_Norton_folder/MiniTab/Minitab_14_Tutorial_by_Zgonc.pdf
http://www.causeweb.org/repository/Minitab/Minitab.pdf
http://rapidshare.com/files/274076712/minitab-tutorial.rar

4. IRRISTAT

5. STATGRAPHICS
Tài liệu online
http://www.csus.edu/indiv/l/lim/ds101/CenturionTutorial.htm


Tài liệu có thể download

http://www.duke.edu/~rnau/sgwin5.pdf
webpages.sdsmt.edu/~djensen/IENG%20486/Materials/Lab02.doc
http://www.statgraphics.com/TenTools.pdf


6. EXCEL
Tài liệu học excel online:
http://phoenix.phys.clemson.edu/tutorials/excel/stats.html
http://www.stattutorials.com/EXCEL/EXCEL-DESCRIPTIVE-STATISTICS.html

7. STATPAC
* Download tài liệu học statpac
* Download phần mềm statpac

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Comments