דף הבית

  
"מבנים מספרים בגוש תל- מונד"
התערוכה היא סביבת למידה, חקר וגילוי, באופק שלה עומד "מרכז התיעוד לישובי גוש תל מונד" התערוכה מזמנת למידה בסביבה מוזיאלית ומאפשרת להכיר וללמוד ממקורות מידע ראשוניים ומשניים על גוש תל מונד אז והיום. התמונות בתערוכה מספרות את סיפור ההתיישבות בגוש תל מונד דרך סיפורם של המבנים, כל מבנה מספר את סיפורו החל מהמבנה הראשון במחנה תל-מונד, מימי  החזון ועד היום במטרה לעורר גם שאלות של שימור מול פיתוח ופני הגוש לאן?
 
 
 
 
 ראש המועצה , אמיר ריטוב, ומנהלת ביה"ס, אתי סאסי, בחנוכת התערוכה
 
 
 
 
 
תת-דפים (1): תמונות מהתערוכה
Comments