หน้าแรกยินดีต้อนเราเข้าสู่เว็บไซต์

บึงกุ่มบ้านเรา


รวมข้อมูล เหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

ในช่วงแรกนี้อาจจะลงไปไม่ทั่วถึงทุกชุมชน

แต่เราก็พยายามจะลงไปให้ครบทุกพื้นที่

นโยบาย                 แจกฟรี  เฉพาะผู้ที่สนใจ

จำนวนโควต้า         ชุมชนหรือหน่วยงาน สถานที่ละ 2 1 ฉบับ

สนใจติดต่อกับ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์


บึงกุ่มบ้านเรา

บึงกุ่มบ้านเรา 
เนื้อหาทั้งหมด 12 หน้า

-สภาองค์กรชุมชนเขตบึงกุ่ม
        ความเคลื่อนไหว
        แผนงาน
-สำนักงา่นเขตบึงกุ่ม
        ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
-ชุมชนบึงกุ่ม
        สามัคคีพัฒนา
        โพธิ์ทอง
        เพชรคลองจั่น
        สุวรรณนิเวศน์
-โครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจ
-สาระอื่นๆ
อ่านต่อที่นี่

บึงกุ่มบ้านเรา 
เล่มที่ 1 เดือนสิงหาคม 2553 
ฉบับปฐมฤกษ์
เนื้อหา
ทั้งหมด 8 หน้า

- ศึกเลือกตั้ง ส.ก. 29 สิงหาคม

- สภาองค์กรชุมชนเขตบึงกุ่ม
        แผนงานของสภาฯ

- ชมรมผู้ประกันตนและเครือข่ายเศรษกิจสังคมเพื่อน
        กิจกรรมกลุ่มสังคมเพื่อน

- โครงการ/ กิจกรรมที่น่าสนใจ
- กิจกรรมชุมชนต่างๆ
- กลุ่มเยาวชน