ตารางอัตราเงินเดือนครู

8 ก.ย. 54

ตารางอัตราเงินเดือนครู

ตารางอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ และแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 2) .. 2554 ใช้ในปัจจุบัน

รายละเอียดตามแนบ

Ċ
B. Surasak,
29 ก.ย. 2554 08:20
Comments