ข่าวการศึกษา

กฏหมายน่ารู้              http://kormor.obec.go.th/page001.html
กระทรวงศึกษาธิการ    http://www.moe.go.th/moe/th/home/home.php
สพฐ                        http://www.obec.go.th/index.php
สทศ                        http://www.niets.or.th/
สพม 25                   http://www.kksec.go.th/spm25/
สพป ขก 1                http://www.kkzone1.go.th/home.php
สพป ขก 2                http://202.143.147.116/web2/
สพป ขก 3                http://202.143.190.245/khonkaen3/
สพป ขก 4                http://202.143.147.131/web/webkkn4/home.php
สพป ขก 5                http://www.kkn5.go.th/main.php
สพป ชภ 1                http://www.chaiyaphum1.go.th/web2554/index.php
ครูไทย                     http://www.kruthai.info/
ครูบ้านนอก               http://www.kroobannok.com/  
โทรทัศน์ครู               http://www.thaiteachers.tv/
นิเทศก์ออนไลน์         http://www.nitesonline.net/showwebsonor.asp
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย    http://www.math.or.th/
สมาคม Eis  แห่งประเทศไทย            http://eisthailand.com/
UTQ Online            http://www2.utqonline.in.th/s_courses 
คณะครุศาสตร์ มรภ มหาสารคาม         http://edurmu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=69:2012-04-05-02-33-02&Itemid=180&layout=default
ความรู้วิชาการ            http://trat.nfe.go.th/trat/topic5_old.php?page=1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)         http://watchangkham.igetweb.com/index.php?mo=3&art=209888
 
Comments