Buenen

een naam in Schijndel
Het is een mooie romantische gedachte dat de familie Buenen afkomstig zou zijn uit Frankrijk, uit Boulogne. Een twijfelachtige basis voor deze veronderstelling is een passage uit Die Borchgravinne van Vergi, een oosterse ridderroman, waarin het woord "Buenen" gebruikt wordt als Middelnederlands equivalent voor "Boulogne".
Voorlopig houden we het maar op de Schijndelse tak van de familie, met in het achterhoofd de gedachte dat overgrootvader vanuit 's-Hertogenbosch naar Schijndel trok, ergens in het midden van de negentiende eeuw. Wie er meer van weet, mag het zeggen.

Opa en Oma Buenen en de kinderen in het huis aan de Pompstraat no 10
de foto dateert ws. vanĀ  ca. 1925

Paula, Marietje, Harrie, Sjef, Jan, Willem, Noud, Toon en Nico. In het midden opa Gerard Buenen en oma.