Dojo Kun - Salin säännöt

eli kuinka karatea ja kobudoa tulee harjoitella

DOJO KUN

Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto.
One. Work to perfect your character.

Ponnistele luonteen täydellisyyteen. 


Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto.

One. Have fidelity in seeking a true way. 
Puolusta totuuden tietä.

 
Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto.
One. Cultivate a spirit of endeavour and perseverance.
Kasvata mielesi lujaksi.

 
Hitotsu. Reigi o omonjiru koto.
One. Always act with good manners.

Painota hyviä tapoja.

Hitotsu. Kekki no yu o imashimeru koto.
One. Refrain from violent and uncontrolled behaviour.
Suojaudu harkitsematonta rohkeutta vastaan.