புத்தரின் வார்த்தைகள்
புனித பௌத்த இலக்கியத்திலிருந்து தினசரி படிக்க வேண்டியவை
ஆங்கிலத்தில் வணக்கத்துக்குரிய  எஸ். தம்மிக்கா

தமிழில் திரு தி. சுகுணன், எம். ஏ. 


THE WORDS OF THE BUDDHA
Daily Readings from the Buddhist Scriptures
By Bhante S. Dhammika
    About the Author

 Tamil Translation
Mr. T. Sugunan M. A.2012 Tamil 2nd Edition 2012 வெளியீடு
Edited by:  P. I. Arasu, Toronto
Proof Reading: Mr. P. K. Ilango M. A.  Erode
பிழை திருத்தம்  திரு. பா. கா. இளங்கோ, எம். ஏ,  ஈரோடு 

With permission from Bhante S. Dhammika and Mr. T. Sugunan