பௌத்தம் - ஒரு சுருக்க வரலாறு

வண. நாரத தேரர் அவர்கள்

தமிழில் (1971)
செல்வி யசோதரா நடராசா
 
பௌத்த நூல் வெளியீட்டுக் கழகம், கண்டி, இலங்கை

English


"நமோ தஸ்ஸ பகவதோ அரகட்ட சம்மா சம்புத்தஸ்ஸ"


1. புத்த ஞாயிற்றின் உதயம்
2. பௌத்த தம்மம்: பௌத்தம் ஒரு தத்துவமா?
3. பௌத்தம் ஒரு சமயமா?
4. பௌத்தம் ஓர் அறநெறி அமைப்பா?
5. பௌத்தத்தின் சில முக்கிய அம்சங்கள்
6. கன்மம் அல்லது காரண காரிய ஞானம்
7. மறுபிறப்பு
8. பிரதீத்திய சமுப்பாதம்
9. அநாத்ம வாதம்
10. நிர்வாணம்
11. நிர்வாணத்தை அடையும் வழி

அநுபந்தம்  Appendix
சுவாசித்தலின் மேல் ஒருமுகப்படுத்தல் - ஆனாபான சத்தி  Ana Pana Sati
ஈன-இரக்கம் மேல் தியானம் - மெத்தா  Metta
முழுநிறைவானவை - பாரமி  Paarami


©1982 Buddhist Publication Society.
You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge and, in the case of reprinting, only in quantities of no more than 50 copies; (2) you clearly indicate that any derivatives of this work (including translations) are derived from this source document; and (3) you include the full text of this license in any copies or derivatives of this work. Otherwise, all rights reserved.