பாலி மொழி சமய பாடல்கள் Pali  Chanting set in Tamil/Carnatic music
 
  Mr. M. N. Mohideen Tamil translations:
        If the link gets changed  go to  http://www.tamilvu.org/  search for  தியாகி ப.ராமசாமி

    
  Mylai Seeni Vengatasamy  Bauthamum Thamizum  (alternate edition)  Source Tamil Virtual Academy website

  பௌத்த அறவியல்   திரு O. N. Krishnan  (தமிழாக்கம்)
   
  Buddha Statues from TN: See Gallery

  Manimekhalai Text/Commentary  மணிமேகலை -- Tamil Virtual Academy    Article on Manimekhalai May2015  Āyyā Tathālokā Bhikkhunī
  Kundalakesi with Commentary   Project Madurai  TVA Site  (only 19 stanzas that have been recovered)
  VeeraChozhiyam Text  வீரசோழியம் -  Tamil Virtual Academy
 
 
   Buddhism in Tamil Nadu  Scholarly Articles 
 

        Framed Narrative and the Dramatized Audience Tamil Buddhist Epic

        Imagining a Place for Buddhism: Literary Culture and Religious Community in Tamil-Speaking South India      

        Buddhism in South India      

        Mahayana Buddhism in South India

        Buddhism in Sri Lanka And South India : Interaction Among Monastic Centres

        2010 University of Madras Seminar on Buddhism Papers

 

   Articles in the news:   

            Bodhi's Tamil Afterglow 

    

    Modern Era

        Pandithar Iyothee Thassar  2 3  4  5  6  Pandithar's Books available at Tamil Virtual Academy website  Centenary  23.12.2014

        Anagarika Dharmapala   2

        Essense of Buddhism  Influential 1907 book (praised by Babasaheb Ambedkar as “the best book on Buddhism”)  written by Prof. P. Lakshmi Narasu of Madras

                                           More on Prof. Narasu

        மலையபுரம் சிங்காரவேலு செட்டியார்    (Influential Buddhist Leader before Independence)

          


        புத்தரும் அவரது தம்மமும் - டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கார்   Link to "Buddha and His Dhamma" in Tamil

         புத்த அவதாரம் நாடகம்/Drama 1930 தமிழ் நாடகத் தந்தை பம்மல் சம்பந்த முதலியார் (1873-1967)

        புத்த ஞாயிறு   நாடகம்/Drama  நா. பார்த்தசாரதி 1985 
        பௌத்தம் போற்றிய பெண் தெய்வங்கள் (book in pdf format)
 

       

        Buddhist Studies - Institute of Asian Studies, Chennai    Aug 2015 Conference


        In the news  1   2  3   4   6  7   8  9  10   11  12   13    14  15  16  17  18 19  20  21  22  23   Apr13 Feb2014  Sep2014  24  Kalabhras

                  July2013 

                           May2015    May2015 Video  and Related Link to Venerable Pannavati's (She is in the video)  website Sept2015   Temple at SSM Engineering College

                           Dec 2015 

 

         Miscellaneous இதர செய்திகள்

    
         Tamil Publications  1  2  3  4       Ven Dr K Sri Dhammananda Books translated to Tamil          


   Blogs and websites

   Neighbouring states:

        Maha Bodhi Society Bangalore        Nov 21, 2013  Pictures   Trip Report     Feb2015 News  
             Mahabodhi Buddha Vihara Hyderabad  2
             Buddha Dhyana  (Kannada/Telugu)   Buddha Suttas Kannada
             Kerala Maha Bodhi Blog - Palakkadu (Malayalam)
             Margins - a blog by Ajay Sekher
             தமிழ் பௌத்தன் (கடுவலை, இலங்கை)
             Vichaya 
             Nagaloka Training Centre, Nagpur  relatedblog  related2
             Mahabodhi Ladakh

    TN, India based:

        Groups in Tamil Nadu    3   Pondicherry
         

        ADECom  Network Pondicherry  Blog

        Buddha Series Paintings - Artist Chelian        
        புத்தர் கலைக்குழு   Interview  Workshop YouTube

         [1]          [2]           [3]           [4]            [5]