பௌத்தம்:  சிறந்த வினா -  சிறந்த விடை
Good Question Good Answer


ஆசிரியர் / Author:   
   பாந்தே  சிராவஸ்தி தம்மிகா 
   Bhante Sharavasti Dhammika
  
   About the Author


பொருளடக்கம் Contents

முன்னுரை  Preface

1. பௌத்தம் என்றால் என்ன? What is Buddhism?
2. பௌத்த அடிப்படைக் குறிக்கோள்கள் Basic Buddhist Concepts
3. பௌத்தமும் கடவுள் கொள்கையும் Buddhism and the God-Idea
4. ஐந்து நல்லொழுக்கப் போதனைகள் The Five Precepts
5. மறு பிறப்பு Rebirth
6. தியானம் Meditation
7. மெய்யறிவும் இரக்கவுணர்வும் Wisdom and Compassion
8. மரக்கறி உணவுமுறை Vegetarianism
9. நல்லதிர்ஷ்டமும் விதியும் Good Luck and Fate
10. ஆண் மற்றும் பெண் துறவிகள் Monks and Nuns
11. பௌத்த சமய நூட்கள் The Buddhist Scriptures
12. பௌத்த வரலாறும் வளர்ச்சியும் History and Development
13. பௌத்தராக மாறுவது Becoming a Buddhist
14. புத்தரின் பொன் மொழிகள் Some Sayings of The Buddha


தமிழில் / Translation:
   திரு. தி. சுகுணன், எம். ஏ.     முதல் பதிப்பு  1991          Mr. T. Sugunan M. A.   First Edition 1991
   பா. இ. அரசு   (1991 பின்னால் சேர்க்கப்பட்ட கேள்விகள்)    P. I. Arasu (Questions added after 1991)   Second Internet Edition 2012

பிழைத் திருத்தம் / Tamil Proof Reading (2nd Edition):

   திரு. பா. கா. இளங்கோ.
எம். ஏ.,  ஈரோடு    Mr.  P. K. Ilango M. A.,   Erode

With permission from Bhante S. Dhammika and Mr. T. Sugunan