Az értékes emberi test

 

 

Az emberi lét értékességénél "Értékes Emberi Test"-ről beszélünk, melyet

különösen nehéz elnyerni. Ez azért értékes, mert bizonyos szabadságokkal és előnyökkel rendelkezik.

Az értékesség felfogása a három aspektuson keresztül írható le.

 • Először úgy, hogy megértjük a feltételeit;
 • másodszor számbeli összehasonlításokon keresztül;
 • harmadszor pedig analógiákon keresztül.

A HÁROM ASPEKTUS

Az elsőnél az úgynevezett "szabadságok" kerülnek leírásra, melyek az értékes emberi születést jellemzik. Embernek születnünk azért számít értékesnek, mert sikerült az újraszületés más fajtáit elkerülnünk. "Szabadok" vagyunk bizonyos más létformáktól, melyekben teljesen más szituációkkal találnánk szemben magunkat, mint az emberi életben.


A 18 tényező amely által az értékes emberi testtel rendelkezünk:

 • 8-féle szabadsággal rendelkezve mentesnek lenni e nyolc kedvezőtlen létformától.
 •  10-féle előny, melyek emberi testünket értékessé teszik.

A 8-féle szabadság más létformáktól:

1.   paranoiaállapotokba való születés

2.   szellemvilágokba való születés

3.   állati születés

4.   civilizáció nélküli területeken való születés

5.   istenként való születés, különösen mint hosszú életű isten

6.   szellemi fogyatékosként való születés

7.   téves nézeteket vallani

8.   egy olyan időben való születés, amikor egy Buddha sem jelent meg.

 

 

Miért értékes az emberi születés, ha ettől a nyolc feltételtől mentes?

 

Mert ha e nyolc létforma egyikében vagyunk, akkor tulajdonképpen csak szenvedést tapasztalunk és semmilyen szabadságot abban az értelemben, hogy a Dharmát gyako-rolhassuk.

 

 • A paranoiavilágokban a lények egyetlen tapasztalása az, hogy vagy a hőségtől, vagy a hidegtől szenvednek.
 • A szellemvilágokban a lények állandóan éhségtől és szomjúságtól szenvednek.
 • Az állati világokban levő lények azt tapasztalják, hogy vadásznak rájuk és elnyomják őket; hogy kölcsönösen megeszik egymást; használják és kihasználják őket.
 • Emberként a teljesen civilizálatlan területeken nincs lehetőségünk arra, hogy tanuljunk valamit, ami egy pozitív ösvényre irányíthat bennünket.
 • Mint hosszú életű isten, a korábbi pozitív tettek következményeként, életünk során sok boldogságot és örömet tapasztalunk. Mégis, ezen kívül nincs semmi, ami ezen túlmutat; a pozitív karma következményeinek tapasztalása pedig elmúlik. Így ezek az istenek hosszú életük után alacsonyabb és nagyon szenvedésteli állapotokban születnek újra. Tehát a hosszú életű istenként való születés eredménye sem más, mint szenvedés. A szellemi fogyatékosok nincsenek abban a helyzetben, hogy felfogják a Dharma jelentését, ezért nem is tudják azt alkalmazni.
 • A téves nézetekkel rendelkező lények automatikusan hajlanak arra, hogy negatívan cselekedjenek, és ezáltal későbbi szenvedés okait halmozzák fel. Ha egy olyan időben születünk, amikor nincsen Buddha, akkor a buddhizmus sem létezik, és semmi segítséget nem kapunk ahhoz, hogy megtaláljuk a Szamszárából kivezető utat.

 

 

10- féle előnyös aspektusról van szó, melyből

 • az első 5 közvetlenül velünk,
 • további 5 pedig inkább a külső környezettel kapcsolatos, melybe beleszülettünk.

 

 

Az első 5 - belső velünk kapcsolatos

 • a legelső az, hogy mi tényleg egy emberi testben születtünk meg.
 • A második, hogy egy úgynevezett "központi országban" jöttünk a világra; ez egy olyan területet jelent, ahol Buddha tanításai hozzáférhetőek.
 • A harma­dik aspektus az, hogy ép érzékszervekkel rendelkezünk.
 • Negyedszerre, nem rendelkezünk azzal a problémával, hogy téves nézeteket követünk
 • Ötödszörre, hogy természetes bizalmunk van a Dharmában.


A további 5 aspektus - a külső környezettel kapcsolatos

 • Az első az, hogy egy olyan időben születtünk, amikor megjelent egy Buddha ebben a világban. Ha ugyanis Buddha nélküli időben születünk embernek, akkor nincs sok hasznunk ebből a születésből, mivel nem rendelkezünk azokkal a módszerekkel, melyet egy Buddha tanít.
 • A második aspektus az, hogy Buddha nemcsak megjelent, hanem tanított is. Ezt nem kellene magától értetődőnek tekintenünk; nem minden Buddha tanít azok közül, akik megjelennek.
 • A harmadik aspektus, hogy Buddha tanításait nemcsak valamikor a múltban adták meg, majd ezután ismét eltűntek, hanem hogy napjainkig fennmaradtak számunkra a tanítások, és még ma is hozzáférhetőek.
 • Bár a negyedik aspektust ebbe a második öt aspektusból álló csoportba sorolják, de ez tulajdonképpen valami nagyon személyes dolog: azok az emberek, akik fenntartják és gyakorolják a buddhista tanításokat. Ha ugyanis a leírt helyzetben vagyunk, tehát egy olyan területen élünk, ahol Buddha tanított és a tanítások a ma napig fennmaradtak, mégsem lesz hasznunkra, ha nem gyakoroljuk azokat.
 • Az ötödik aspektus is inkább valami személyes dolog: vannak emberek, akik nemcsak a tanításokat gyakorolják, hanem jószívűek is, s egy természetes szeretetteljes beállítottsággal rendelkeznek más lényekkel szemben.

  Ezek voltak a nyolc szabadság és tíz előny az a 18 feltétel, melyek, ha mind együtt vannak, akkor megjelenik az "Értékes Emberi Test".

A hangsúly itt az "értékesen" van, mivel egy emberi testet csak akkor nevezünk értékesnek, ha mind a 18 feltétel rendelkezésre áll. Ha ebből egyik vagy másik nincs jelen, akkor azt az emberi létezést nem nevezzük "értékes" -nek.

  Mi mindannyian elértünk egy emberi születést, mely "értékes"-nek nevezhető. Ezt nem könnyű elérni, sőt rendkívül nehéz, mivel ehhez egy nagy adag pozitív benyomást kell felhalmozni. Ennek a tudatáramunkban levő nagy, pozitív benyomásnak az ereje által jutunk egy "Értékes Emberi Test" pozitív eredményéhez. Ez egyszerűen annak az eredménye, hogy előző életünkben nagyon sok pozitívumot halmoztunk fel. Csak ez alapján találhat valaki egy értékes születést.

 

Van egy ok, mely különösen lehetővé teszi, hogy ilyen értékes körülmények közé szülessünk újra: ez a megfelelő viselkedés. Ez az oka az értékes emberi élet elérésének.

 

 • A megfelelő viselkedés alatt egyrészről az egyéni megszabadulásért tett fogadalmak különböző csoportjait értjük.
 • Egy másik kiindulási pont, a tíz negatív cselekedettől való tartózkodás.

  Nincs nagy jelentősége annak, hogy ezt az egyik vagy másik formában fogalmazták, mivel egyszerűen a megfelelő viselkedés minősége az, ami a közvetlen oka lehet az értékes emberi test elérésének.


Használhatunk példákat és analógiákat, hogy megérezzük annak az ízét, mit jelent az valójában, hogy emberi életünk ennyire értékes, és hogy nehezen elérhető:

 1. képzeljetek el egy üvegházat teljesen sima falakkal. Ha most valaki borsót szórna az üvegfalakra, akkor a legtöbb

borsószem visszapattanna és leesne a földre. Nagyon valószínűtlen, hogy a borsószemek fennakadnának a falakon, még ha ez nem is lehetetlen. Viszont, ha az ember állandóan borsót dobálna, akkor előbb vagy utóbb mégiscsak előfordulhatna, hogy egy fennakad. Egy értékes emberi test elérésének a valószínűsége még sokkal kisebb, mint annak, hogy egy borsószem rajta marad az üvegen.

Ez egyike annak a sok példának, melyekből mindnek az a célja, hogy megmutassák, hogy létezésünk érté­kes és nehezen elérhető.

2.         Egy másik példa: képzeljétek el, hogy egy karikát az óceánon ide-oda dobál a szél és a hullámok. Az óceán alján él

egy különleges teknősbéka, aki minden száz évben csak egyszer bukkan fel a víz felszínére egy rö­vid időre. Annak a valószínűsége, hogy ilyenkor a feje belemegy ebbe a karikába, elég csekély, viszont még ennél is nehezebb egy értékes emberi test elérése.

3.      Az emberi test értéke és ritkasága számokon keresztül is illusztrálható azáltal, hogy összehasonlítjuk a különbözőféle lények számait. Például elég pontos becslések vannak arról, hogy hány ember él ebben az országban; ez egy ismert szám. Ha mégis megpróbálná az ember megszámolni, hogy hány rovar él egy kis darabnyi földterületen, ez lehetetlen lenne. Ez az egyik módja, hogy megértsük, milyen ritka és értékes embernek lenni.

 
  Mi itt mindannyian olyan körülmények közé születtünk, melyek emberi életünket rendkívül értékessé teszik. Tudatában kell lennünk, hogy ennek az oka az, hogy rengeteg pozitív benyomást halmoztunk fel, és tudatunkat sok elhomályosulástól tisztítottuk meg. Jelenleg annak az eredményét élvezzük, hogy az előző életekben ezen a módon cselekedtünk és gyakoroltunk.

  Most fontos, hogy ezt az eredményt a legjobb és legértelmesebb módon használjuk, mivel ezt máskülönben egyszerűen elpazarolnánk. Ez olyan lenne, mintha valaki azzal a szándékkal menne el valahova, hogy elérjen egy bizonyos dolgot, és utána 

üres kézzel jönne vissza. Ha egy üres kancsóval indulunk el, hogy vizet hozzunk, és utána az üres kancsóval térünk vissza, akkor az utunk teljesen felesleges volt. Ugyanezen

a módon kell törekednünk arra, hogy a kedvező helyzetünkből a legteljesebb hasznot húzzuk és ne csak egyszerűen elpazaroljuk azt.

 

  Saját életünket értelmessé tenni annyit jelent, hogy használjuk a Dharmát és alkalmazzuk a különböző módszereket, melyeket Buddha tanított. Buddha olyan sok módszert adott, hogy nem lehetséges azokat mind egyenként alkalmazni. Ezért kell azokat használnunk, melyeket képesek vagyunk alkalmazni.


  A Dharmát gyakorolni legjobb esetben azt jelenti, hogy az ember úgy, mint Milarepa - elfordult minden világi dologtól. Manapság mégis kevés ember van, aki képes

a Dharmát ilyen mértékben gyakorolni. Ha úgy döntünk, hogy mi nem vagyunk képesek erre, akkor el kell határoznunk, hogy mi az a gyakorlási módszer, ami számunkra, saját személyünk számára lehetséges. Olyan sokat kell gyakorolni, amennyit csak tud az ember.

 

Példák a pozitív benyomások felhalmozására

  Ez vonatkozik minden gyakorlatra, amit csinálunk: a meditációra, pozitív benyomások felhalmozására, a tisztító gyakorlatokra és természetesen az Előkészítő Gyakorlatokra is.

 

 • Az egyik lehetőség, amellyel például állandóan pozitív benyomásokat halmozhatunk fel, az a Buddháknak felajánlást tenni. Legjobb esetben abból ajánlunk fel sokat, amink van; ha ez nem lehetséges, akkor egyszerűen mindig felajánlhatunk tiszta vizet. Ha ez sem lehetséges, akkor felajánlhatunk például sok virágot. Ha ez sem lenne lehetséges, akkor gondolhatunk virágokra odaadással teli tudattal, és felajánlhatjuk azokat a Buddháknak. Azokat a virágokat is, melyeket valahol látunk, felajánlhatjuk a tudatunkban a Buddháknak.

  Ezeken a módszereken keresztül- Buddhának különböző módokon felajánlásokat tenni, ahogyan ez egyénileg lehetséges - lehet pozitív benyomásokat felhalmozni a tudatban.

 

 • Egy további lehetőség: a Szangával szemben nagylelkűnek lenni. Itt ugyanaz érvényes, mint az előzőekben: a legjobb teljes mértékben nagylelkűnek lenni. Ha ez nem lehetséges, akkor abban a formában, ahogyan ez egyénileg megvalósítható. A Szangát tiszteletteljes tudattal támogassa az ember
 • A harmadik lehetőség: minden érző lénnyel szemben nagylelkűnek lenni. Az ember mindig azt teszi, ami mindig lehetséges, hogy a lényeknek segítsen. Ha például egy szomjas állatot talál, akkor vizet ad neki.

  Ezek különböző példák, melyek megmutatják, hogy mindig lehetséges különböző szinteken hasznosat tenni és érdemekkel teli gyakorlatokat végezni. Tényleg ezt kell tennünk, amennyire csak lehetőségünk van rá. Ez vonatkozik a már említett

Előkészítő Gyakorlatokra és mindenféle más cselekedetre is, melyeket saját pozitív benyomásaink erősítésére és a saját tudatunkat terhelő negativitás eloszlatására használhatunk.

A káros cselekedeteket illetően nem kellene az embernek azzal a beállítottsággal rendelkezniük, hogy a súlyos, negatív tetteket - melyek annyira nyilvánvalóan negatívak, hogy az ember könnyen felismeri azokat - elkerüli, és nem törődik a kis negativitásokkal. Egy negatív tett, legyen az nagy vagy kicsi, mindig negatív, és mindig szenvedéssé és problémákká fog változni. A hatás mindig negatív lesz, mivel ez minden esetben az azt okozó cselekedetnek fog megfelelni. Ezért nem szabad csak a nagy negatív cselekedetek elkerülésére koncentrálni, hanem a kicsiktől is tartózkodni kell, melyeket olyan könnyen követ el az ember.


Ez érvényes a hasznos viselkedésre is: egyrészről természetesen arra kell koncentrálni, hogy olyan hasznosan és pozitívan cselekedjünk, amennyire számunkra ez csak lehetséges.

Sosem szabad azonban azt gondolni, hogy a kis pozitív tetteknek nincs értékük és ezért ezeket nem fontos megtenni. Ilyen helyzet nagyon könnyen előfordulhat: az ember azt gondolja, hogy úgysem képes arra, hogy nagymértékű pozitivitást gyakoroljon, és ezért el sem kezdi azt. Egy pozitív cselekedetnek mégis mindig meg lesz a megfelelő eredménye, és mindig azt kell tenni, ami saját személyünknek módjában áll; és a kis, pozitív cselekedeteket sohasem szabad elhanyagolni.


A gyakorlatot érintően sem szabad azt gondolni, hogy nem éri meg elkezdeni sem, mert úgysem sikerül nagymértékben gyakorolni, hanem annyit kell csinálni, amennyi számunkra a legmegfelelőbb.


Ez a példa is illusztrálja, hogy miért olyan fontos még a legkisebb negatív cselekedettől is távolságot tartani:

A fűhegy


Képzeljetek el egy nagy halom száraz füvet, mely halom olyan nagy, mint egy hegy. Ha ezt a halmot egy kis lánggal meggyújtja az ember, az egész fű el fog égni. Hasonlóképpen, még a legkisebb negatív cselekedetnek is nagy lehet a romboló hatása.

 

ĉ
Buma hu,
2008. máj. 27. 5:30
Comments