สวัสดีครับท่านผู้เยี่ยมชม

ที่นำเสนอนี้ เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาในรัสเซีย

ซึ่งมีประเด็นที่ชวนให้สงสัยเป็นอย่างยิ่งว่า

ในประเทศยุโรปและเคยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์อย่างรัสเซีย

จะมีวัดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร