phim hoạt hình Mỹ

Cô bé bán diêm - phim 3D-Việt Nam SX

http://www.youtube.com/watch?v=BxEKbcnMMzQ&feature=player_detailpage


Tom Và Jerry

Phần 2

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-ncz-N7RUR0


Phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=AWw9XdLQ-YA&feature=player_detailpage


Phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=lDXscxJCioI&feature=player_detailpage


Phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=2osxMPFsnqw&feature=player_detailpage


Phần 7

http://www.youtube.com/watch?v=QjnOy-fkSe8&feature=player_detailpageĐiệu nhảy của 12 công chúa

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=L-iwjqfW5I0


Phần 2


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JJ85MCIxgbo

Phần 3

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xz17DJT2CecPhần 4

http://www.youtube.com/watch?v=wf_oiJ0G21w&feature=player_detailpage


Phần 5

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-Mac44uGltA


Phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=gjKidS-8yno&feature=player_detailpage
Phim hoat hinh Chu be nguoi go - Pinocchio - 1940

http://www.youtube.com/watch?v=qvxK-pbK2vw&feature=player_detailpage


Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn 1937


http://www.youtube.com/watch?v=VjlhqljAu9U&feature=player_detailpage


Người Đẹp và Quái Vật

http://www.youtube.com/watch?v=Q6gRDAOMyJc&feature=player_detailpageSleeping Beauty - Công chúa ngủ trong rừng 1959

http://www.youtube.com/watch?v=S5S4SSSeOm8&feature=player_detailpage


Cinderella - Cô bé Lọ Lem


http://www.youtube.com/watch?v=z8Nn4K09wQk&feature=player_detailpage


101Dalmatians 1961 Animation - 101 chú chó đốm

http://www.youtube.com/watch?v=076o4dp1dVc&feature=player_detailpage


Peter Pan


http://www.youtube.com/watch?v=pEWLPhbqw6c&feature=player_detailpageBambi

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=i-7CMwFDh0c&feature=player_detailpage

Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=LHGx4dLhL6A&feature=player_detailpage

Phần 3

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sBRi65cuzww

Phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=ZzkThDNksw8&feature=player_detailpage


Phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=wo5bBTXdYN8&feature=player_detailpage

Phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=Qo-3Mz4GuIY&feature=player_detailpage


Phần 7

http://www.youtube.com/watch?v=CPYnoTqukH4&feature=player_detailpageComments