16. Tālis Pumpuriņš. Mārtiņa Buclera skolotājs Roberts Borhards.