Information om julmarknaden: Ring Bo Wigren på telefon 0708-42 49 00 eller Benny Petersson på telefon 0709-65 12 02

Mailadress: info@bubbetorpsjulmarknad.se