Praktische antwoorden op vragen rond BTW, Wet DBA & commissarissenbeloning voor

  •  commissarissen (en leden van Raden van Toezicht) 
  • bedrijven en instellingen met een Raad van Commissarissen (of een Raad van Toezicht)  
Doel : BTW-ondersteuning commissarissen
Vanaf 1 januari 2013 zijn alle commissarissen die een beloning ontvangen voor hun werkzaamheden BTW-plichtig*, ook als zij op de loonlijst van de organisatie staan. 
Doel van BTWcommissaris.nl is om de individuele commissaris zoveel mogelijk te ''ontzorgen'' wat betreft de BTW-heffing en andere fiscale vragen met praktische antwoorden en tips. 
Gemakshalve spreken we verder uitsluitend over commissarissen, maar hiermee worden ook leden van een Raad van Toezicht bedoeld. 
* er loopt nog een procedure bij het Hof Den Bosch over deze wettelijke verplichting. Het Hof heeft een vraag over de zelfstandigheid van een lid van de RvC voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Zie verder Procedure Hof den Bosch
 
De commissaris kan vanaf 2017 kiezen of hij op de loonlijst wil staan (opting-in).
De wettelijk verplichte fictieve dienstbetrekking is per 1 januari 2017 vervallen. 
De commissaris kan er nu zelf voor kiezen of wordt uitbetaald via de loonlijst. 
Zie voor de btw-aspecten en een hulp bij de nieuwe keuzemogelijkheden

Vooral voor de commissaris in privé
BTWcommissaris.nl richt zich primair op de commissaris die zijn functie als privé-persoon vervult en daarbij de keuze heeft om zich al dan niet te laten uitbetalen via de loonlijst van de organisatie.  

De uitbetaling van de commissarissen die vanuit hun IB-onderneming of BV opereren wordt summier toegelicht bij wel of niet op de loonlijst van de organisatie 
 
Mist u iets of heeft u suggesties ?
Mist u onderwerpen die ook voor andere commissarissen interessant kunnen zijn of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het weten.

BTWcommissaris.nl is een initiatief van www.axyosWNT.nl
Ook handig voor organisaties met een RvC
De BTW-heffing voor commissarissen is van toepassing op alle organisaties met RvC, N.V.'s,  B.V.'s, zorginstellingen, woningcorporaties, stichtingen etc.
 Welke onderwerpen komen aan bod ?
Weet u het allemaal al ?
Kijk voor de zekerheid dan nog wel even naar de BTW-checklist voor de commissaris en voor  bedrijven en instellingen.

Afwijkende situatie of u weet het niet zeker ?
Deze site is gericht op informatie over in de praktijk veel voorkomende situaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de Belastingtelefoon (0800 - 0543) of uw accountant of adviseur voor afwijkende omstandigheden of specifieke vragen.