Over kosten betaalde BTW verrekenen


De kosten van de commissaris zijn in privé niet aftrekbaar, maar de BTW op de kosten wel. (eenvoudiger kan het niet ...)
De commissaris in fictieve dienstbetrekking (opting-in) valt wat de fiscale aftrek van kosten betreft onder de regels van de loonbelasting. De ''werkgever'' mag bepaalde kosten onbelast vergoeden, maar de commissaris mag de kosten die hij niet kan declareren niet in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen.

Daarentegen wordt de commissaris voor de BTW als ondernemer gezien en kan hij de over de kosten betaalde BTW wel verrekenen als voorbelasting met de af te dragen BTW.

Er kunnen 3 kostencategorieën worden onderscheiden, met verschillende BTW-behandeling:

 
Zie voor verdere informatie de site van de Belastingdienst:
Om BTW te kunnen aftrekken moet u beschikken over een correcte factuur en betalingsbewijzen, die ook moeten worden bewaard.  Bij het bepalen van het zakelijk karakter van de kosten gaat het uitsluitend om de zakelijke kosten die u als btw-ondernemer hebt gemaakt.