2. Wat is B.S.M.-de Jong Therapie?

BSM-de Jong therapie gaat ervan uit, dat het veelal lichamelijke oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen. Goed functionerende hersenen en zintuigen zijn van groot belang in het proces van groei, gedrag en leren. Wanneer de zintuigen of bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) onvoldoende krachtig functioneren, kan als gevolg hiervan een verstoorde of vertraagde prikkeloverdracht naar het brein ontstaan.

De bewegingsoefeningen van het B.S.M.-oefenschema zullen de zwak functionerende gebieden van het centrale zenuwstelsel versterken en de zintuiglijke waarneming en verwerking verbeteren. Dit heeft een positief effect op groei, gedrag en leerprestaties.