1. Startpagina

B.S.M. - de Jong® therapie

Hulp bij leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Brain Stimulating Method maakt al 30 jaar met succes gebruik van het principe van de veranderbaarheid van het brein en de relatie tussen bewegen en hersenen. In deze methode, worden bewegingsoefeningen ingezet om zwak functionerende hersengebieden te stimuleren met opmerkelijke resultaten tot gevolg. Mevrouw J.J. de Jong-Koutstaal, die deze therapie ontwikkelde, was haar tijd hiermee ver vooruit.

Hersenen zijn flexibel en beïnvloedbaar, blijkt steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren.

Bewegen blijkt een gunstige invloed te hebben op het functioneren van de hersenen. Bewegen zorgt voor een nieuwe aanmaak van hersencellen en het stimuleert de groei van het aantal verbindingen tussen hersencellen. (bron: Hersenstichting Nederland).

Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn beschrijft in haar boek “Het maakbare brein” (2006) dat het menselijk brein zelfs op volwassen leeftijd nog in staat is tot reorganisatie en zelfvernieuwing.