Na Semín se vrátili Keltové

30. dubna 2017 se na Semín, část obce Troskovice, na nejrozsáhlejší pravěké "hradiště" Čech (okolo 180 hektarů) pod býčími rohy Trosek, vrátili Keltové, kteří ho kdysi s největší pravděpodobností postavili, aby tady oslavili svůj významný svátek Beltine.

O účelu stavby se stále diskutuje, mohlo to být nedostavěné, z neznámých důvodů opuštěné oppidum, nebo útočiště v časech bojů (refugium), popřípadě kultovní místo pod magickými suky Trosek, které připomínají býčí rohy. Možná to bylo vše dohromady.

Současní "Keltové" sem přišli po minimálně 2270 letech, ale to jim nevadilo v tom, aby se skvěle bavili, předvedli a vysvětlili návštěvníkům svá řemesla, výrobní postupy zpracování lnu, ovčí vlny a kůže, zpracování železa a bronzu, výrobu zbraní, štítů a dalších pomůcek nutných pro válečníka. Předvedli svá oblečení, jídla, šperky a celý způsob života, který se tolik lišil od toho našeho.  
    
     
Když se přiblížila doba kouzelné noci - přechodu z temné části roku do světlé, předvedli návštěvníkům očistný ohňový rituál, který s radostí absolvovali všichni přítomní, jeho velebnost narušoval jen velmi silný až ledový vítr od magického symbolu tohoto místa - Trosek.
                            
     
 Beltine 2017 na Semíně, který byl samozřejmě doprovázen také vystoupením hudebních skupin hrajících irskou (keltskou) hudbu, měl poměrně malou návštěvnost, což bylo vlastně dobře, protože na větší počet návštěvníků nebyl areál připraven.
 Pro přítomné to však bylo příjemné, bylo dost místa a velký počet účinkujících navozoval atmosféru skutečnosti, jako by se čas vrátil...
                                                                                                                           Ladislava Doubravová

Comments