FBSA
https://sites.google.com/site/bsaprachin/
 
https://sites.google.com/site/bsaprachin/naeana-khna
 
https://sites.google.com/site/bsaprachin/bukhlakr
 
https://sites.google.com/site/bsaprachin/hlaksutr
 
https://sites.google.com/site/bsaprachin/brikar-wichakar
 
https://sites.google.com/site/bsaprachin/student
 
https://sites.google.com/site/bsaprachin/contract-us
 


https://sites.google.com/site/bsaprachin/deanoffice

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/industrial-business-administration-and-trade/

https://sites.google.com/site/bsaprachin/bsath
https://sites.google.com/site/bsaprachin/villavichalai

http://www.admission.kmutnb.ac.th/

https://sites.google.com/site/bsaprachin/home/kamrong


ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบชำระเงินนักศึกษาใหม่

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา โควตา 2560
ปริญญาตรี 4 ปี 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 


ข่าวกิจการนักศึกษา 

ข่าวรับสมัครงาน

จองที่พักวิลล่าวิชชาลัย 092-4398497