BryoIntro‎ > ‎

BryoIntro 02

BryoIntro
01
 BryoIntro 02
BryoIntro
03

Wat is mos ?

In woordenboeken wordt mos omschreven als "Kleine, dicht op elkaar groeiende, plantjes die o.a. tussen stenen, op boomstammen en op de grond voorkomen".

In de inleiding hadden we inderdaad al vermeld dat mossen klein zijn en op de meest 
uiteenlopende plaatsen kunnen voorkomen.
Een kernwoord is echter dat het om planten gaat.  Vanzelfsprekend toch,... of niet?

Niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Immers, niet alle kleine groenachtige groeisels zijn mos of zelfs plant te noemen.


Korstmos ?

Korstmossen bijvoorbeeld zijn geen mossen en zelfs geen planten maar een symbiose tussen een schimmel en een alg of blauwwier.

Enkele voorbeelden van korstmossen:
 

De schimmels vormen het structuurvormende element van een korstmos, en deze structuur bestaat chemisch gezien hoofdzakelijk uit chitine.
Symbiose schimmel/wier - schematisch
Doorsnede van een korstmos ; de korrels bovenaan zijn de algen ; de draden zijn de schimmelhyfen

Korstmossen zijn dan ook geen mossen, hoewel hun naam dit ten onrechte doet vermoeden. Om verwarring tussen deze -overigens ook schitterende organismen- en mossen te vermijden, kun je beter de naam "lichenen" gebruiken.
We gaan het echter verder niet meer hebben over lichenen.


Plant ... ?

Als we een mosblad op celniveau door een microscoop bekijken, dan is te zien dat de celwanden stevigheid uitstralen en dat er in het cellichaam rijkelijk bladgroenkorrels aanwezig zijn.

Mossen zijn dus inderdaad planten. In de bladgroenkorrels kan fotosynthese voltrokken worden dank zij de aanwezigheid van de moleculen chlorofyl a en b. Deze fotosynthese vindt plaats onder de drijvende kracht van licht waarbij CO2 uit de lucht geassimileerd wordt als bouwstof en waarbij zuurstof als restproduct vrijkomt.

Dit betekent echter nog niet dat alle kleine groene planten mossen zijn. Hieronder staan enkele foto's van kleine groene groeisels. Mos of niet?

Tussen de klinkers...


In het water...

Het is niet altijd voor de hand liggend. 
In de eerste reeks foto's groeit tussen de klinkers zowel mos (Smaragdsteeltje) als een hogere plant (Vetmuur). 
In de tweede reeks toont de eerste foto zowel mos (de dunne slierten zijn Watervorkje) als een hogere plant (Kroos). De tweede foto is een hogere plant (Sterrenkroos). De derde foto is dan weer een mos (Kroosmos).

Bovendien is er in de mossenwereld behoorlijk wat vormvariatie (enkele voorbeelden hieronder) zodat het herkennen van mossen tussen andere planten een beetje ervaring vergt.BryoIntro
01
 BryoIntro 02
BryoIntro
03
Comments