De Veiling in Yerseke

Alle mosselen komen uiteindelijk in Yerseke terecht. Daar bieden de mosselkwekers hun lading ter verkoop aan op de veiling. In Yerseke staat de enige mosselveiling ter wereld. Voorafgaand aan de verkoop worden de aangevoerde ladingen gekeurd door het Productschap Vis. Een monster van ongeveer 2,5 kilo wordt geanalyseerd. De analyse bestaat uit het meten van de schelpgrootte, het tellen van het aantal mosselen, de vaststelling van het netto vleesgewicht en het percentage tarra (losse schelpen, pokken, groen, krabben en zeesterren). Voor de vaststelling van het netto vleesgewicht worden de mosselen gekookt.Het resultaat van de bemonstering wordt door videoprojectie in de veiling bekend gemaakt. De handelaren in verse mosselen en conserven kunnen via een elektronisch systeem bieden op de aangeboden partijen. De hoogste bieder krijgt de lading toegewezen. Na een lading te hebben gekocht, laat de mosselhandelaar de lading naar zijn verwaterperceel voor de kust van Yerseke brengen.