De handel

Nadat de mossels consumptierijp per boot zijn aangevoerd bij de veiling te Yerseke worden ze uitgezet op de verwaterpercelen in de Oosterschelde om schoon te worden. In de geoogste mosselen zit zand en andere ongerechtigheden welke de mossel er zelf uit kan verwijderen.

Daarom moeten de mossels eerst 'verwaterd' worden alvorens ze aan wal verder voor de verkoop kunnen worden behandeld. Verwaterplaatsen zijn een zeer schaars natuurlijk goed. Ze worden in hoofdzaak alleen in de Oosterschelde gevonden. Door die omstandigheid kon Yerseke zich in verband met haar ligging aan de Oosterschelde ontwikkelen als met name het grote centrum voor de handel.

De verwaterpercelen omvatten een gebied van ongeveer 250 ha zeebodem met een opslagmogelijkheid van 10 miljoen kilogram mosselen. Het zijn dus ook bewaarplaatsen, een soort natte pakhuizen. Na schoning en verpakking worden de mosselen per koelauto bij de afnemers afgeleverd. Nederland is met 100 miljoen kg mosselen de grootste mosselproducent ter wereld. Verreweg het grootste gedeelte wordt geƫxporteerd naar Frankrijk en Belgiƫ. De laatste jaren is de consumptie in Nederland met grote sprongen gestegen. In tijden van schaarste worden mosselen uit het buitenland geimporteerd om het tekort op de Nederlandse markt aan te vullen.

Mosselen kunnen in beginsel slechts gedurende het seizoen van half juli tot en met april gegeten worden. Een flink deel van de mosselen wordt door conservenbedrijven afgenomen en verwerkt tot zure mosselen en andere nieuwe producten zoals mosselen in kruidenboter, gepaneerde mosselen en diepgevroren mosselen.