Hjemmehavn
Vollen Marina er samlingssted for de som vil selge sin båt.
På disse sidene vil vi bestrebe oss på å gi markedet informasjon om tjenesten.
Bruktbåter fortøyd på ett sted til fordel for kjøper så vel som selger.

Comments