De Verklaring

Verklaring van vrede en verbinding

 

Delft, januari 2015

 

 

 

Wij, betrokken mensen uit Delft en omgeving, wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in een stad waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstaat eerbiedigt. Wij willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. Zodat wij allen steeds beter leren elkaar te respecteren en verschillen te verbinden.

 

 

We willen iets doen aan de angst voor die onbekende ander. Wij willen in gesprek over verschillen tussen mensen die met elkaar samenleven in Delft. Over opvattingen en overtuigingen die zo anders kunnen zijn. Over kansen die de een soms wel krijgt en de ander niet. Over wie die mens is achter die opvattingen, over wat ons bij alle verschillen met elkaar verbindt.

 

Dat gaan we doen in dialoog. In een dialoog houden we onze eigen mening even bij ons en zoeken we oprecht naar wat onze gesprekspartner bedoelt. We bieden elkaar een vertrouwde omgeving. We delen levenservaringen en trachten zo elkaar beter te begrijpen. We zien onder ogen dat meningen en visies verschillen, dat er soms heel belangrijke zaken zijn waar we anders over denken. En als verschillen in opvattingen niet overbrugbaar zijn, blijven we elkaar respecteren als mens. In het volle besef dat in onze samenleving de democratie en de rechtsstaat de uitgangspunten zijn om met verschillen om te gaan en geschillen te beslechten.

 

Wij willen ons richten op de wezenlijke inhoud van levens­beschouwelijke en religieuze overtuigingen. Boodschappen van vrede, respect en compassie, zoals deze door miljoenen goedwillende mensen overal ter wereld uitgedragen en waar gemaakt worden. Wij weigeren die boodschappen te laten kapen door extremistische opvattingen. Die wezenlijke inhoud gaan we verduidelijken voor ieder die het wil horen.


Wij zijn de deelnemers aan het platform voor levensbeschouwing en religie. We voelen ons thuis bij het humanisme, of we hebben een christelijke achtergrond vanuit een variëteit aan richtingen, of we behoren tot een islamitische gemeenschap, of tot de joodse religie, of we zijn bahá’í, soefi of vrijmetselaar. Of we willen gewoon een leefbare samenleving. We nemen niet deel als formele vertegenwoordiger van onze levensbeschouwelijke of religieuze groepering. We vormen een informeel netwerk van mensen die de verbinding zoeken met andere mensen. Onderling, maar nog veel meer met de inwoners van Delft.

 

Wij gaan de komende tijd van ons laten horen. En we horen graag van u en van jou. Van mensen uit Delft en van ieder die dit initiatief kan onderschrijven. We willen samenwerken met anderen. En we vragen vooral ook de jeugd in Delft te reageren op deze oproep en mee te denken hoe we betrokkenheid, vrede en respect kunnen versterken.

 

 

Silvia Bojin, Riet Bos, Rien Brederode, George Gelauff (vz), Fred van Helden, Ria Jongste, Eveline van de Kamp, Hasan Karadirek, Henk Kloostra, Jasper van der Kooij, Wouke Lam, Jorie van Leeuwen, Emiel Lonte, Ton Nap, Caroline der Nederlanden, Leo Nijenhuis, Mimoun Outmany, Ria Pool Meeuwsen, Neely de Ronde, Monique Toonen, Edwin Vermeij, Marco Visser, Simin van Vliet, Robin Voorn, Leonie Zweekhorst