Organisatie

Het platform functioneert als een informeel netwerk. Deelnemers participeren in het platform op persoonlijke titel en hoeven dus niet een formeel standpunt namens een maatschappelijke, levensbeschouwelijke of religieuze organisatie in te nemen. Wel gaan we er van uit dat deelnemers die gelieerd zijn aan bestaande organisaties, contact houden met hun achterban. Zij kunnen de leden van hun organisaties informeren en raadplegen over de activiteiten van het platform, hen vragen om ideeën in te brengen in het platform en hen enthousiasmeren om mee te doen aan activiteiten. 

Een informeel netwerk sluit officiële vertegenwoordigers niet uit. Integendeel, indien gewenst kunnen officiële vertegenwoordigers van organisaties zich aansluiten bij het platform. Als het nodig is kan het platform haar netwerk ook benutten om standpunten van Delftse organisaties te verenigen en verwoorden, bv over grote maatschappelijke vraagstukken.   

Voor de onderlinge coördinatie en het voorbereiden van de ontmoetingen is er een kerngroep, een organische groep zonder formele status. 

Naast de kerngroep en de groep van nieuwsbrieflezers is er een netwerk van leden van het voormalig Platform voor levensbeschouwing en religie Delft, van vertegen­woordigers van andere organisaties en de lokale overheid, en van individuen die zich willen aansluiten. Dit netwerk steunt en inspireert de kerngroep en voorkomt dat zij losgezongen raakt van haar achterban. Een keer per jaar nodigt de kerngroep het netwerk uit om zich gezamenlijk te bezinnen: wat is de koers, wat heeft de Delftse samenleving nodig?

Voor de uitwerking van haar activiteiten vormt het platform op ad-hoc basis werkgroepjes uit haar deelnemers en geïnteresseerde vrijwilligers uit de achterban van de deelnemers.