Activiteiten

Het Platform Bruggen Bouwen Delft werkt vanuit de volgende indeling van activiteiten:

 

 

Intern

Extern - actiegericht

Doelstelling

Versterken van de kracht van het netwerk

Sociale cohesie in Delft

Doelgroep

Ieder die verbonden is in en met het netwerk, bv door een eerdere activiteit bij te wonen.

Alle Delftenaren

Karakter

Verdiepend, betrokken, lerend

Breed, informerend, verbindend

Ontmoeten

Regelmatig

Incidenteel

Voorbeelden van acties

Waarden-volle ontmoetingen:

-          drijfveren in het leven,

-          luisteren naar elkaars verhaal

 

Manifestaties, sprekers, panels, open gespreksgroepen, samen aan tafel.

Communicatie

Nieuwsbrief, website

Nieuwsbrief, website, facebook, pers, gemeente


De activiteiten die het platform georganiseerd heeft staan in de linker zijbalk.