Nieuws

Deze website is vernieuwd!

Deze website gaat verder in aangepaste vorm, die beter geschikt is voor smartphones als:


We zien u graag daar.

--------------------------------------------------------------

Welkom aan Tafel 2018: eten in mei, de maand van de (gast)vrijheid

Eet u mee? De aftrap voor Welkom aan Tafel werd dit jaar door onze burgemeester gedaan. Op woensdag 11 april at zij met jonge mensen in het Stadhuis op de Markt. Een lunch met vrijwilligers van het pop-up restaurant Hartige Samaritaan, Kindertuinen en Huiswerkbegeleiding Buitenhof.
De burgemeester steunt van harte dit initiatief van het platform en riep op verschillende plekken de Delftenaren op om zelf een Tafel te gaan organiseren of om aan te schuiven bij een initiatief van een ander.

Bij deze bent u uitgenodigd. Kies hier een Tafel en meld u aan! Of download de flyer.

Manifest voor gemeenteraadsverkiezingen: Delft, stad van verbinding

Met meer dan 200 ondertekenaars, waaronder de burgemeester, heeft het manifest 'Delft, stad van verbinding' veel steun gekregen voorafgaand aan de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017. Het manifest doet een oproep aan politici en kiezers:

    Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven
    Laten we samen bouwen aan onze vrijheid
    Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving

Het gaat over Delft als stad van en voor velen. En is daarmee wezenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Wij herhalen daarom met kracht deze oproep.

Hier staat de tekst met geactualiseerde datum. Aan ieder die dat wenst om te lezen, downloaden en verder te verspreiden. 

Delft, een stad van uitersten? Voorbij het wij-zij denken

In een stad die volop in ontwikkeling is, zien wij naast alle prachtigekansen en mogelijkheden ook het gevaar van groeiende tweedeling tussen mensen. Tweedeling tussen arme en rijke, hoog- een laag
opgeleide bewoners. Tussen bewoners met alle kansen en zij die deze misschien niet krijgen. Tussen bewoners met verschillende etnische achtergronden. En tussen we!, niet, of ánders gelovigen.

Op 6 maart organiseren wij met de gemeente, TOPdelft, en de Marokkaanse en Turkse Culturele verenigingen een avond in museum het Prinsenhof die in het teken staat van het wij-zij denken voorbij. 

Inleider en gespreksleider is Bart Brandsma, filosoof, trainer en consultant. Hij heeft duidelijke ideeën over samenleven, o.a. dankzij zijn persoonlijke ervaringen in bijvoorbeeld Noord-Ierland en Libanon. In 2016 verscheen hierover zijn publicatie 'Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken'.

Dinsdag 6 maart 2018 in Museum Prinsenhof Delft

Programma
19.30 Inloop, kennismaking met initiatieven uit de stad
20.00 Welkom door Mw. M. van Bijsterveldt, burgemeester van Delft
20.10 Inleiding door Bart Brandsma
20.50 Gesprek o.l.v. Bart Brandsma
21.30 Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Als u van plan bent aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, dit graag tot uiterlijk 26 februari melden op: hvdlinden@delft.nl

Meer informatie over Bart Brandsma staat hier en hier

Dag van de dialoog Delft: 6 november 2017

Ieder is van harte welkom om mee te praten over het thema 'SAMEN (-wonen,-leven,-werken)'. 
Zie de Nieuwsbrief van 21 september en Delft in dialoog, waar ook het aanmeldformulier is te vinden. 

Het geluid van vrijheid: muziek, poëzie en persoonlijke verhalen
Salem Kafa

Op 11 mei organiseert het platform Bruggen Bouwen Delft Het geluid van vrijheid. De avond vindt plaats in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4, 20.00-21.30 uur. O.a. Salem Kafa, Syrische dichter (zie foto), en Ton van Graas, accordeonist, laten hun geluid van vrijheid horen.
Het platform organiseert deze avond in de maand van de (gast)vrijheid. "We noemen het ook wel een waarden-volle ontmoeting. Vrijheid is één van de universele waarden. Geen mens kan leven zonder een vorm van vrijheid. Hoe we deze waarde temidden van andere mensen invullen, dat is persoonlijk. Vrijheid van geweten, van (on)geloof, vrijheid van huidskleur, geslacht. Van zijn en geest, ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Die verhalen horen we graag op 11 mei in 'het geluid van vrijheid," aldus de organisatie. 

Welkom aan Tafel 2017

In mei organiseert BBD voor de derde keer Welkom aan tafel. Delftenaren eten samen om elkaar beter te leren kennen. Dit jaar zijn er weer meer Tafels dan voorgaande jaren die u uitnodigen. Elke Tafel heeft zijn eigen locatie, datum en tijdstip. U bent vrij om aan één of meerdere Tafels aan te schuiven. Mail naar uw voorkeur met naam en telefoonnummer.

Het overzicht van de tafels staat hier  

Uitslag bruggen bouwen wedstrijd

De uitslag van de wedstrijd bruggen bouwen voor kinderen staat in Nieuwsbrief 28 die ook te vinden is op de pagina met alle nieuwsbrieven

Burgemeester ondertekent manifest

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft het manifest 'Delft, stad van verbinding' ondertekend namens het college van Burgemeester en Wethouders. Hier staat er meer over.


Als u ook wilt ondertekenen namens een organisatie of als burger van Delft stuur een mailtje naar bruggenbouwendelft@xs4all.nl.

Al aardig wat kinderen hebben een brug gemaakt of getekend. Welfies en bruggen van kinderen zijn welkom op het zelfde mailadres.

Verbinding op de markt: 11 maart

Op 11 maart zijn we met het manifest op de Delftse markt vanaf 12 uur bij het beeld van Hugo de Groot. We overhandigen u graag een exemplaar en gaan ook graag met u in gesprek.

Manifest: Delft, stad van verbinding 

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 hebben Delftenaren afkomstig van een aantal organisaties het manifest 'Delft stad van verbinding' uitgebracht. De tekst van het manifest staat hier en is hier te downloaden.

Onderteken mee
Wilt u namens een organisatie of als burger van Delft ook het manifest ondertekenen? Mail naar bruggenbouwendelft@xs4all.nl en wij vermelden uw naam hier op onze website.

Maak een Welfie
Met één of meerdere Delftenaren op de foto, een selfie, ongeacht politieke
voorkeur, levensbeschouwing, geslacht of leeftijd. Mail de foto met een zeer kort verhaal (3/4 regels) wie jullie zijn en wat de verbinding is. Op onze website en Facebook-pagina laten we de ‘Welfies’ zien als symbool van verbinding.

Kinderen bouwen bruggen
Wij roepen kinderen op om een brug te bouwen, te tekenen of schilderen en een foto daarvan naar ons te sturen. Alle inzendingen laten we op onze Facebookpagina zien en een paar op onze website. Wij verloten 3 grote Lego-dozen!
Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven
Laten we samen bouwen aan onze vrijheid
Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving

Nieuwsbrief no 26 is uit en is hier te vinden

Met daarin verhalen over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Zo bijzonder dit geluid: jihad van de liefdeIk ben Mohamed El Bachiri, Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Door mijn naam, mijn godsdienst en de trieste reputatie van mijn gemeente, beschouwt een deel van de bevolking en van de wereld mij als een potentiële terrorist. En dat doet me veel pijn.
Ik ben ook de man van Loubna Lafquiri, mijn grote liefde, mijn vriendin, de moeder van mijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. Loubna was een vrouw met een ongeëvenaarde schoonheid en een eindeloze goedheid. Haar blik, haar glimlach, haar aanwezigheid gaven mij het gevoel dat ik de knapste, de rijkste, de gelukkigste van alle mannen was. Vandaag is mijn verdriet onmetelijk en blijf ik alleen overeind dankzij en door de liefde. De liefde voor mijn vrouw, mijn kinderen, het leven en de mensheid.
Die liefde heeft mij aangespoord om op een avond in een kerk in Molenbeek, waar christenen, moslims en anderen in een geest van broederlijkheid een maaltijd hadden gedeeld, op te roepen tot de jihad. Jawel, ik heb de jongeren opgeroepen tot de jihad. Maar niet om het even welke jihad. Dit is de jihad zonder haat, die last die het hart verzwaart. Het is de echtste, de edelste, de mooiste strijd voor een moslim die zich tegen de terreur verzet. Het is de jihad die mij aanspoort om naar de ander toe te gaan, de broeder die van mij verschilt, om hem toe te lachen, hem te begrijpen en empathie te tonen. Het is de jihad van de liefde, die de omhelzing zoekt om de vlammen van de wrok te doven en die zijn waarheid niet oplegt, want zoals de Koran zegt: la ikraha fi dine, ‘er is geen dwang in het geloof’.

Deze jihad, mijn jihad, schreeuwt zijn liefde uit voor het Westen, dat deel van de wereld waar ik ben geboren en dat mij zoveel heeft geschonken. Ik, kind van het universum, broeder in menselijkheid. De jihad van de liefde moet het antwoord zijn op de mensen die ons willen verdelen en die geweld en terrorisme propageren – alsof het gejammer van de overwonnenen op een slagveld een symfonie zou zijn tot glorie van een triomfantelijke God. Vervloekt zij de oorlog, vervloekt het terrorisme.
Ik ga terug naar de essentie, de liefde die het uitgangspunt zou moeten zijn van alle ideeën, alle godsdiensten, alle mensen. Ze zou een universele kracht moeten zijn, de basis van elke communicatie tussen mensen. In die door de liefde gestuurde relatie beweert niemand de waarheid in pacht te hebben en wil niemand ze opleggen. We zijn allemaal op zoek naar de waarheid, dat is een eigenschap van het ‘redelijke dier’ dat wij zijn. Die zoektocht is ons persoonlijke pad naar wat de Grieken ataraxis noemden, de volstrekte gemoedsrust.
Ik heb de islam als pad gekozen, maar het is een pad dat ik volg omdat ik op de eerste plaats een mens ben. Daaruit volgt logisch dat mijn menselijkheid voorrang heeft op mijn geloof. Mijn menselijkheid, met alle humanistische waarden die eruit voortvloeien: de heiligheid van het leven, de vrije wil, de broederlijke verhouding met alle anderen. Een humanistische moslim zijn, dat betekent de diversiteit aanvaarden, ervan genieten en ze als een voorrecht beschouwen. Het is ook het vermogen om bepaalde teksten van de Koran in hun context te plaatsen, vooral de oorlogsverzen, door ze als historische verhalen uit de zevende eeuw te zien die nooit een voorwendsel mogen zijn om te schaden of te doden.

Een humanistische moslim zijn , dat betekent belangstelling hebben voor onze gemeenschappelijke geschiedenis, die van de mensheid en van alle mensen die de wereld beter hebben gemaakt, in het oude Griekenland, Mesopotamië, Rome, China, het oosten en het westen. Het betekent dat je de hemel even vergeet en naar je naasten kijkt, dat je glimlacht en begrijpt. En zelfs als mijn naaste de tegenpool is van mijn ideeën, van mijn geloof, heeft hij nog altijd een stukje waarheid. Zoals Heraclitus zei: er is een waarheid in een zaak en in haar tegendeel. Ik ben zelf tegenstrijdigheid, verdeeld tussen rede en mysticisme, geloof en scepticisme. Maar altijd en tot de laatste ademtocht bezield door liefde.

In deze moeilijke en onzekere tijden roep ik op tot dialoog en delen. Laten we naar de goedheid van de mens kijken in plaats van naar de waanzin en de haat. Want die goedheid is de echte bron van inspiratie en van hoop voor onze kinderen, die deze wereld van ons zullen erven. Ik wil ook het belang van de cultuur benadrukken, want zij leidt naar openheid.
Wanneer ik aan Averroes denk, de islamitische filosoof die met zijn vele commentaren en vertalingen van Griekse teksten het leeuwendeel van het Aristoteliaanse denken naar het Westen heeft gebracht – en die door Rafaël werd vereeuwigd in een fresco in het Vaticaan – voel ik een diepe emotie en weet ik dat wij moslims aan de grootheid van het Westen konden en kunnen bijdragen. En dat er geen ‘botsing van beschavingen’ is maar wel een prachtige ontmoeting.

Ik wil besluiten met een tekst die ik ‘Allahoe akbar’ heb genoemd en die ik na het verlies van mijn vrouw heb geschreven. Het is mijn antwoord op de mensen die mijn leven hebben verwoest.
‘Allahoe akbar’ een zacht gefluister uit het hart, onhoorbaar maar veel echter dan de kreet van de terrorist.
‘Allahoe akbar’ voor de liefde voor mijn land, mijn vlakke land, en voor het Marokkaanse koninkrijk.
‘Allahoe akbar’ voor de schoonheid, voor de kunst, die emoties oproept die een hart van steen tot tranen zou bewegen.
‘Allahoe akbar’ voor de diversiteit van culturen, van godsdiensten, van mensen met wie je praat, met wie je deelt en van wie je uiteindelijk in een geest van broederlijkheid aanvaardt dat iedereen een eigen waarheid heeft.
‘Allahoe akbar’ om het geweld af te wijzen en je in te zetten voor de vrede en de vriendschap tussen de volkeren.
‘Allahoe akbar’ wanneer ik jou – jood, atheïst of christen – glimlachend de hand reik.
‘Allahoe akbar’ voor wie begrijpt dat God liefde is en dat alleen die universele kracht, de liefde voor de naaste, de mens kan redden.
‘Allahoe akbar’ als zoete gedachte en gebed voor jou, Loubna, mijn geliefde, en voor alle slachtoffers die eeuwig in ons hart en onze herinnering blijven leven.

Vertaling: De Standaard, 10 december 2016

Aleppo, Istanbul, Ankara, Zürich, Berlijn ...

Aleppo een deel van de stad volledig in puin, weer mensen op de vlucht.

Gevoelens in Duitsland en de andere getroffen landen: zo veel verdriet. We zien de beelden en leven mee met de slachtoffers en hun geliefden. Wiens Kerstfeest in een tragedie is veranderd. We voelen het verdriet en de onmacht.

In Duitsland hoor je ook de vraag of zo'n laffe daad de dank is voor gastvrijheid voor vluchtelingen. Een begrijpelijke eerste reactie. Maar laten we alsjeblieft niet generaliseren. Laten we niet degenen die huis en haard verlaten hebben als slachtoffer van de oorlog nawijzen voor een verwerpelijke, lage misdaad waar zij part nog deel aan hebben.

En wij die ons afvragen of we wat moeten laten horen, want het is al de zoveelste keer. Heeft het nog zin? Ja dus, het moet, het geluid van vrede en verbinding moet blijven klinken, steeds weer. Juist nu!

Laten we elkaar opzoeken en vasthouden. Laat liefde, vriendschap en zorg voor elkaar onze drijvende kracht zijn.

Kerst 2016

Overwegingen bij Kerst 2016 van twee leden van de kerngroep staan hier

Herdenking omgekomen vluchtelingen

Op 2 november organiseert het platform Bruggen Bouwen Delft een herdenking waar vluchtelingen, omgekomen aan de grenzen van Europa, worden herdacht. Ook staan wij stil bij familie en vrienden die zijn omgekomen door geweld van oorlog en onderdrukking.

De bijeenkomst is van 19.00-19.30 uur, Apostolisch Genootschap, Van Adrichemstraat 277.

Ieder die hier bij wil zijn is van harte uitgenodigd.

Kom ook!

Er komen weer diverse gelegenheden waar Delftenaren elkaar kunnen ontmoeten. In Nieuwsbrief 24 is meer te vinden over: 
  • De open dag van de Sultan Ahmet moskee op 29 en 30 oktober 
  • De Dag van de dialoog in Delft op 9 november met als thema Vriendschap, zie ook Delft in dialoog  
  • De Hugo de Groot lezing 'Godallemachtig eendrachtig' door Dr. Joris Vercammen op 15 november: aankondiging en persbericht
Lees ook het verhaal van Banan en Ahmad, twee nieuwe Delftenaren, op Zinweb

Afscheid Burgemeester Verkerk

De brief van BBD aan burgemeester Verkerk ter gelegenheid van zijn afscheid is hier te vinden (gepubliceerd met toestemming).

Istanbul, 28 juli 2016

Weer een verschrikkelijke aanslag met zo veel doden en gewonden. We denken aan iedereen die hier nauw bij betrokken is, de slachtoffers, hun familie, vrienden en bekenden. En aan alle mensen die dit niet willen, die staan voor andere waarden, voor met elkaar samen leven en verschillen overbruggen.

Laten we blijven werken aan de vrede en verbinding tussen mensen. Vanuit een vast vertrouwen dat de stille krachten overwinnen.

Welkom aan Tafel, mei 

In de maand van de (gast)vrijheid nodigen wij Delftenaren uit om met elkaar te eten om samen onze vrijheid te vieren. Zet u uw huiskamer open? Of meld u aan om mee te eten. Lees meer

Oproep tot vrede en verbinding, 23 maart 2016

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen die omgekomen zijn bij de aanslagen afgelopen tijd. Bij de vele gewonden die moeten vechten voor herstel. Bij hun geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering en in grote zorg.
....
Wij doen opnieuw een oproep tot vrede en verbinding. ....
....
Laten we ook in deze tijd ons denken helder houden en niet anderen veroordelen. Laten we elkaar blijven opzoeken en de hand reiken. Omdat we mens zijn dankzij anderen en we met de kracht van de liefde de wereld dragen.
....
Lees hier de volledige tekst van de oproep!
Of download de pdf en verspreid deze!

Als we niets meer dan de liefde hebben, 22 maart 2016  

Quand on n'a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour

Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis le monde entier

Jacques Brel


Als we niets anders dan de liefde meer hebben ... dan hebben we de liefde!

Luister hier of hier en lees op onze tekstpagina mee

Welkom aan Tafel        mei 


De vijftiende nieuwsbrief is hier te vinden

Uitnodiging tweede Waarden-volle ontmoeting     10 maart 2016

Wij nodigen u uit voor de tweede Waarden-volle ontmoeting op 10 maart. Op deze avond staat de lyriek centraal. Lyriek is in de letterkunde de verzamelnaam voor teksten, die een persoonlijk gevoel uiten. Liederen stellen mensen in de gelegenheid in vuur en vlam te staan. Na een korte inleiding van onze gastvrouw Wouke Lam delen een aantal mensen welk lied of welk gedicht hen bemoedigt of inspireert. Waarom zijn deze liederen en teksten zo waardevol voor hen? We delen onze 'zielenroerselen' met elkaar, concentreren ons op wat de liederen en teksten met ons doen, welke betekenis wij er uit halen, of genieten in stilte van wat anderen met ons delen. Een zoektocht naar bezield enthousiasme! U bent van harte uitgenodigd.

 

Plaats: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50

Datum en tijd: 10 maart, 20.00-22.00 uur

Tijd: 20.00-22.00 uur 
 

Dertiende Nieuwsbrief uit

Hier staat de dertiende nieuwsbrief met met informatie over:
  • De tweede Waarden-volle ontmoeting op 10 maart,
  • Welkom aan tafel
  • Uitnodiging om op 19 maart de Levenskunstlezing door Joep Dohmen en concert ‘Ik en JIJ’ bij te wonen
  • Oproep voor vrijwilligers voor Delftse Buur

Verslag  eerste Waarden-volle ontmoeting: broederschap     11 januari 2016 

In onze 12e nieuwsbrief staan twee verslagen van de eerste Waarden-volle ontmoeting.
 
Verder in de nieuwsbrief berichten over drie dialoogavonden over Geloof, Hoop en Liefde, het meet-the-Dutch programma van Unesco-IHE en Delftse Buur zoekt begeleiders.
 

Uitnodiging eerste Waarden-volle ontmoeting: broederschap     11 januari 2016
 

In 2016 starten we met een aantal thema-avonden, de zogenaamde waarden-volle ontmoetingen om dieper in te gaan op het begrip waarden en wat dit voor ons persoonlijk en gezamenlijk leven betekent.

 
Wij nodigen u uit om elkaar te ontmoeten en wel op 11 januari in de Sultan Ahmet Moskee voor de eerste Waarden-volle ontmoeting. We gaan met elkaar in gesprek over de klassieke waarde Broederschap. 
 
Na de inleiding van onze gastheer, waarin hij vanuit de islam een licht werpt op broederschap en naastenliefde, onderzoeken we deze waarden vanuit onze eigen levensovertuiging. Vullen we elkaar aan, wat zijn de overeenkomsten en waarin verschillen we anno 2016? Ieder mens, zichzelf gelovend noemend of niet, leeft vanuit zijn waarden.
 
Welke waarden betekenen voor u verbinding met andersdenkenden?
 
Plaats: Duke Ellingtonstraat 201
Tijd: 20.00-22.00 uur 
 
 

Delft slaat de handen ineen | verslag 2e bijeenkomst 12 december 2015

Onze Nieuwsbrief no 10 geeft twee geschreven impressies van deze mooie bijeenkomst en de indringende muziekfragmenten die er gedeeld zijn.
 
Eee citaat uit een van die verslagen:
 
'Bruggen sla je niet, die bouw je. Als het fundament niet stevig is, kan de tram er niet overheen. Aan dit fundament wordt in de ontmoetingen van Bruggen Bouwen Delft gewerkt. Men slaagde erin om in een korte tijd een waarachtig gesprek tot stand te brengen. Over vertrouwen, luisteren, hoop, nieuw leven. Maar ook de machteloosheid die veel mensen voelen. Het schaalniveau van individu-zijn lijkt voor veel aanwezigen handelingsperspectief te bieden. Als ik me richt op innerlijke vrede, kan ik ook open staan voor de mensen om mij heen. Een goede start, maar hoe krijgt het burgerschap verder vorm? 
 
 
Ter afsluiting was de brandende vraag uit de kring: hoe nu verder? Het antwoord: vertel eens over deze ontmoeting op een verjaardag, op je werk of in de kerk. Zo houden we het vuurtje brandend, klinkt een ander geluid. Laten we af en toe een dag doen alsof de brug er al is, sluit je aan bij de volgende ontmoeting.'
 
Wij ontmoeten u graag!

Delft slaat de handen ineen | 2e bijeenkomst 12 december 2015

Zaterdag 12 december a.s. zijn wij wederom een uur bij elkaar. Evenals '21 november’ zal dit uur vormgegeven worden door verhalen-vertellen en muziek. Het centrale thema is: Wat is in mijn leven waardevol?

Met dit thema gaan we verder, zetten we ons leven voort na 21 november. We luisteren naar elkaar en horen wat voor de ander waardevol is. Dit zijn ongetwijfeld hoopgevende verhalen, energieke verhalen. Verhalen die ons de moed geven om door te gaan, voorbij de angst. 
  
We hopen, dat het eenzelfde serene bijeenkomst wordt als op 21 november. Een uur van eenheid. Laten we de handen wederom daadwerkelijk ineen slaan door elkaar te ontmoeten.
 
Plaats: kantine Sultan Ahmet moskee, Duke Ellingtonstraat 201
Tijd: 10.00-11.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)
 

Aanmelden hoeft dit keer niet.

Delft slaat de handen ineen | Verslag 1e bijeenkomst 21 nov 2015

'Op uitnodiging van Bruggen Bouwen Delft waren afgelopen zaterdag zo’n vijftig mensen bijeen voor een moment van eenheid en bezinning. Mensen van uiteenlopende overtuigingen: moslims, christenen, humanisten en anderen die net zo goed meer vrede en verbinding zoeken.'
 
Zo begint het verslag dat een van de deelnemers maakte van de bijeenkomst op 21november.
 
U vindt het verslag in Nieuwsbrief no 9.  
 

Delft slaat de handen ineen | moment van eenheid

Op 21 november organiseert Bruggen Bouwen Delft in de Turkse moskee Sultan Ahmet een bijeenkomst voor alle Delftenaren. Na overleg met o.a. mensen uit de Turkse, Marokkaanse, Somalische en Koerdische vereniging komen moslims, christenen, humanisten en mensen met andere overtuigingen van 10.00-11.00 uur samen voor een bijeenkomst, een moment van bezinning en eenheid. 
‘Zaterdag j.l. gaven we een verklaring uit, de boodschap van erbarmen. Daarin schreven wij o.a.: “Wij willen sterk staan voor vrede en verbinding. We laten de angst geen splijtzwam worden. We willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. We willen met elkaar in gesprek en laten elkaar niet los. We roepen iedereen op in Delft en daarbuiten dat ook te doen.” Het blijft niet bij woorden alleen, hoe impactvol deze boodschap inmiddels ook blijkt te zijn. Laten we de daad bij het woord voegen en zaterdag de handen daadwerkelijk ineen slaan. Omdat we elkaars gelijken zijn en we samen staan voor vrede en verbinding”, aldus Ria Pool Meeuwsen, coördinator BBD. ‘Of je religieus bent of niet, deze bijeenkomst is er voor alle Delftenaren. Het gaat hier niet meer om onze levensbeschouwelijke achtergrond, maar om wie we zijn, als mens. Laten we daarvoor zaterdag samenkomen.’ 
 
Plaats: Sultan Ahmet moskee, Duke Ellingtonstraat 201
Tijd: 10.00-11.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)

Aanmelden (verplicht): bruggenbouwendelft@xs4all.nl 

Boodschap van erbarmen en verbinding nav de aanslagen in Parijs, 13 nov 2015

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen in Parijs. Bij de geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering. Dat de liefde hen mag dragen.
 
Wij wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in onze steden en dorpen, waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstaat eerbiedigt.
 
Wij willen sterk staan voor vrede en verbinding. We laten de angst geen splijtzwam worden. We willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. We willen met elkaar in gesprek en laten elkaar niet los. We roepen iedereen op in Delft en daarbuiten dat ook te doen.
 
Ria Pool Meeuwsen, Bruggen Bouwen Delft
George Gelauff, Platform voor levensbeschouwing en religie Delft
Monique Toonen, Delft in Dialoog
Hasan Karadirek, Sultan Ahmet moskee Delft
Mimoun Outmany, Al-Ansaar moskee Delft
 
College van BenW schaart zich achter deze boodschap

“De waanzin die zich vrijdag in Parijs heeft afgespeeld, heeft ons allen enorm geschokt. Terreur heeft maar één doel: het zaaien van angst en verdeeldheid. Zolang wij vastberaden blijven in onze zoektocht naar verbinding, zolang wij elkaar blijven vasthouden – ongeacht onze achtergrond en levensopvatting – zó lang lijdt welke terreurdaad dan ook een diepe nederlaag. Dat vergt van ons allemaal moed om verder te kijken dan onze angst. En dat vraagt dat we extra naar elkaar omkijken” - burgemeester Bas Verkerk.

Het college staat voor de volle 100% achter deze boodschap van erbarming.

Dit bericht werd op 16 november geplaatst op de Facebook-pagina van de gemeente Delft.

 

Dag van de Dialoog in Delft: 12 november

Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt in de landelijke week van de dialoog de Delftse Dag van de Dialoog georganiseerd. Op verschillende plekken in de stad staan op donderdag 12 november tafels klaar om Delftenaren met elkaar in gesprek te laten gaan. Het thema is ‘Beter een goede buur…’ .
 
Zie de zevende nieuwsbrief en de website van Delft in dialoog. Aanmelden kan op die website.

Geslaagde dialoogavond op 2 oktober
 

Op vrijdag 2 oktober jl. vond een dialoogavond plaats in de Marokkaanse Al-Ansaar moskee, die in het teken stond van een ontmoeting van moslims en niet-moslims. Zo’n 75 burgers, voor het grootste deel afkomstig uit Delft, namen eraan deel.
Zo begint de impressie van Edwin Vermeij, om te eindigen met:
Het was een baanbrekend gebeuren.
De impressie staat hier en in de zesde nieuwsbrief
 

Ontmoeting rondom de Islam, 2 oktober 
Wij nodigen alle Delftenaren uit!              
Zie ook de uitnodiging en de nieuwsbrief

De waarheid wordt te weinig gezocht,
de liefde te weinig gevonden
 
Datum: 2 oktober 2015
Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Einde: ongeveer 22.00

Plaats: Al-Ansaar Moskee, Vulcanusweg 265a, Delft

Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl of 015 – 257 1061

Vrijdagavond 2 oktober, op de internationale dag van geweldloosheid, organiseert Bruggen Bouwen Delft een ontmoeting rondom de islam. 
  • Wat betekent islam in mijn leven? Vertel je verhaal!
  • Naar binnen keren, verhalen delen, van elkaar iets leren en de ander als mens waarderen
 Voor Delftenaren gaat 2 oktober eindelijk de kans zijn om persoonlijk kennis te maken met wat islam werkelijk betekent voor de moslims die met ons in Delft wonen. Niet via media of geschriften, maar via verhalen uit de eerste hand: van medemensen, stadsgenoten, buurtbewoners. Hierbij kunt u ook uw verhaal vertellen! Wat ik niet begrijp en graag zou willen vragen….
 
Aan alle Delftenaren die de Profeet Mohammed, zijn leven en zijn werk, tot voorbeeld van hun leven hebben gemaakt, willen wij vragen om met elkaar en met niet-moslims de waarde te delen die islam voor hun leven heeft. Niet om een debat aan te gaan, noch om een ander te overtuigen, maar om van mens tot mens verhalen van schoonheid en inspiratie te delen. Hoe verrijkt islam uw dagelijks leven, welke zin geeft het aan uw bestaan en hoe draagt het bij aan vrede en verbinding in uw omgeving?
 
In deze tijd van onrust, angst, vervreemding en geweld kunnen wij niet in onze bolwerken blijven zitten oordelen over elkaar. Onbekend maakt onbemind en vooroordelen hebben de neiging om te laten ontstaan waar men bang voor is. Veruit de meeste niet-moslims in het Westen hebben nauwelijks een idee wat islam eigenlijk is. En wat ervan bekend is wordt veelal verkeerd begrepen. Zo wordt islam vaak gezien als een dogmatische en fundamentalistische religie, jihad als een dodelijke bezigheid en worden alle verschillende moslim culturen voor het gemak over één kam geschoren. Echter, voor iedere moslim is moslim zijn een andere beleving.
 
De avond wordt geopend door Ria Pool Meeuwsen, coördinator Bruggen Bouwen Delft en Stadsfilosoof en welzijnsdenker Hubertus Bahorie. Na deze korte introductie volgt de lezing van Jonas Slaats, onder meer bekend van het boek Sufi’s, Punkers en Poëten waarvoor hij als christen op reis is gegaan in de wereld van islam.
Na een korte pauze volgt de daadwerkelijke ontmoeting en maakt u in kleine groepen kennis met elkaar. Het delen van de verhalen gebeurt door middel van een dialoogvorm waarmee u respectvol naar elkaar kunt luisteren.
 
 

Vooraankondiging:  Een avond rondom Islam

Reserveer in uw agenda: vrijdagavond 2 oktober

De werkgroep Bruggen Bouwen Delft organiseert een avond rondom Islam. Eerder werd naar aanleiding van de aanslagen in Parijs een Manifest voor Vrede en Verbinding gepubliceerd. Een manifest dat door vele Delftenaren onderschreven werd.
 
Op 6 maart vond een bijeenkomst plaats waar onze burgemeester Bas Verkerk die avond een inspirerende speech gaf. De Marokkaanse socioloog Iliass el Hadioui gaf een verhelderende en verfrissende lezing over vervreemding. Tien dialoogtafels werden gevuld met Delftenaren die aan vrede en verbinding wilden werken. De bijeenkomst werd een groot succes. 
 
Vrijdagavond 2 oktober, op de Internationale Dag van Geweldloosheid, zetten wij in Delft een volgende stap. Stadsfilosoof Hubertus Bahorie opent de avond met een inleiding en schrijver en vredesactivist Jonas Slaats geeft een inspirerende lezing. Opnieuw zullen Delftenaren met elkaar aan tafel gaan, elkaar verhalen vertellen en het verlangen naar Vrede en Verbinding met elkaar delen. 
 
Reserveer
Namens de werkgroep Bruggen Bouwen Delft roepen we alle Delftenaren, op om vrijdagavond 2 oktober a.s. in hun agenda voor deze helende en wellicht historische bijeenkomst te reserveren! Meer informatie volgt op kort termijn! 
 
Verhalen delen, van elkaar iets leren, anderen als mens waarderen.

Uitnodiging Thuis in je wijk Bagijnhof | 25 juni

De eerste dialoogtafel staat op 25 juni in de Oud Katholieke Kerk op het Bagijnhof. De gastheren zijn Hubertus Bahorie (stadsfilosoof) en Robin Voorn (priester). Voorafgaand aan 'de tafel van de dialoog’ wordt een inleiding verzorgd door de stadsfilosoof over vervreemding en thuiskomen (zie hier voor meer achtergrond). Iedereen is welkom!
 
Bruggen Bouwen Delft heeft voor een specifieke dialoogmethode gekozen zodat de deelnemers werkelijk naar elkaar luisteren en discussie uitgesloten is. Door elkaar verhalen te vertellen, ervaringen, ontstaat de ontmoeting en kunnen we elkaar beter leren kennen. De dialoogmethode is ontwikkeld na 9/11 en wordt sindsdien landelijk op verschillende plekken op verschillende momenten toegepast. De avond start om 20.00 u en eindigt om 22.00 u.
Aanmelden kan via: info@stadsfilosoof.nl of robinvoorn@gmail.com.

Tafelgesprek in de wijk: ‘Thuis in je wijk

Op de evaluatieformulieren van 6 maart gaven velen aan dat meer ontmoeting in de wijk een wens is. De projectgroep start met de organisatie van tafelgesprekken. Het thema is ‘Thuis in je wijk’. Wij gaan er vanuit dat dit thema mooie verhalen zal opleveren, zodat mensen elkaar werkelijk ontmoeten.

Meer informatie en een oproep om hieraan mee te werken staat hier op onze site

 

Samen eten op 5 mei

Om aan deze wens van een aantal van u te voldoen, starten wij met de organisatie
van de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Het 4/5 mei comité uit Amsterdam is in 2012 hiermee gestart en met toestemming adopteren wij dit initiatief. 
 
Meer informatie staat hier op onze site

Kom over de brug: vrijdagavond 6 maartBruggen bouwen

Vrijdag 6 maart 2015
Ongeveer 80 mensen, van heel verschillende komaf namen deel aan de dialoogavond 'Kom over de brug'. Na een mooie start van burgemeester Verkerk, hield Iliass El Hadioui een zeer aansprekende lezing over tegenstellingen opheffen door je in elkaar te verdiepen, over vervreemding en over erkenning. In 10 dialooggroepen wisselden mensen ervaringen uit. Daarna waren er nog zeer geanimeerde nagesprekken onder genot van een drankje.
 
Meer over de dialoogavond staat hier en op facebook.
 
 
Zaterdag 21 februari 2015
De werkgroep Bruggen bouwen was opnieuw bijeen in de Sultan Ahmet moskee. We spraken over de plannen voor de Kom over de brug bijeenkomst op 6 maart, het contact met de gemeente, socratische gesprekken, je eigen overtuigingen spiegelen aan anderen en dat je daar ook een beetje bang voor bent en over levenskunst. Toen waren anderhalf uur om en was de eindtijd bereikt, maar ging het gesprek nog anderhalf uur door over de Islam. In een boeiende gedachtewisseling ontstond een evenwichtig beeld en er kon er ook dieper doorgevraagd worden naar dingen die de groepsleden bezig hielden. Bruggen binnen deze groep worden steeds sterker.
 

Verklaring van vrede en verbinding
 

Zaterdag 31 januari 2015
Het initiatief om mensen in Delft meer met elkaar te verbinden vindt weerklank. Nieuwe deelnemers sluiten zich aan bij de ondertekenaars van de Verklaring voor Vrede en Verbinding.  Met twintig aanwezigen uit allerlei levensbeschouwelijke richtingen brainstormden we over het praktische vervolg op de Verklaring. Als eerste actie komt er in maart een bijeenkomst waarop alle burgers van Delft uitgenodigd worden om samen na te denken en te praten over de mogelijkheden om met elkaar en naar elkaar bruggen te slaan. 
De groep is ook met elkaar bezig zich in elkaars achtergrond en zienswijze te verdiepen. Zaterdag vertelde een lid van het Humanistisch Verbond over de achtergronden en principes van het Humanisme. Als docent zoekt hij steeds naar ‘Wie ben jij?’, het verhaal achter de student. 
De deelnemers denken ook na over hoe ze mensen kunnen verbinden. Dat gaat vaak met woorden en is lang niet altijd eenvoudig. Taal kan verbinden maar ook verwijderen. Mensen kunnen soms flink verschillen in wat ze voelen bij een bepaald woord. Dat komt omdat hun achtergronden heel anders zijn en omdat ze tot verschillende groepen behoren. 
 
vrijdag 30 januari 2015
Vandaag ontvingen we een adhesiebetuiging van burgemeester Verkerk van Delft
 
Vrijdag 23 januari 2015
Een werkgroep van leden van het platform overlegt in de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft over vervolgacties.
 
Dinsdag 20 januari 2015
Het platform publiceert de Verklaring van vrede en verbinding op haar website en verspeidt deze onder de deelnemers.
 
Zaterdag 17 januari 2015
Vertegenwoordigers van het platform bijeen in de Delftse Sultan Ahmet moskeee besluiten tot het opstellen van een Verklaring van vrede en verbinding.
 
Zondag 10 januari 2015
Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs treffen leden van het platform elkaar in de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft. Ze wisselen ervaringen en indrukken uit en inventariseren mogelijkheden tot actie.