Bestuur

Het bestuur van Broodcast bestaat uit de volgende leden. 


Voorzitter
 

Pim Otte
 

voorzitter


 Ientje Mooij


kascommissie
Penningmeester
 

Marco van Zelst
 

penningmeester
 

Hans Verhoeff
 

kascommissie
Secretatis  

Ank Mertens
 

secretaris
 

Martine Rozema
 

welkomstcommissie
Voor vragen aan het bestuur kun je contact opnemen via het contactformulier.