דף הבית


הפרעות שפה ותחומי הטיפול

1. קשיי שפה כחלק מהפרעה התפתחותית או תסמונת.

2. לקויות שפה נרכשות.

3. הפרעות תקשורת.

4. שיבושי היגוי.  

5. הפרעות דיבור.                  
                                                                                     

אלה הפנים שלי... וכך אני מתקשר