Jubileum 100 år!

Högtidstalen 2015

Vid jubileet i Brogårdsgymnasiets aula 30 november talade rektor Lars Reinholdsson och kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson strax innan estettreornas premiär på musikalen Spring Awakening. Värmlands landshövding Kenneth Johansson anlände senare och talade innan den andra föreställningen började. Här är talen:

Här är filmbilder från jubileet i Brogårdsgymnasiets aula, samt en kort scen ur elevernas musikal.

Artiklar från jubileet

Kristinehamns högre allmänna läroverk...

...eller numera Brogårdsgymnasiet celebrerade alltså 100 år 30 november 2015. Skolan är dock äldre än så, men 1915 invigdes den byggnad som kom att bli Kristinehamns högre allmänna läroverk fram till 1964, då skolan bytte namn till Brogårdsgymnasiet. Denna hemsida redogör både för den svenska skolans utveckling och Brogårdsskolans historia från 1849 fram till 2015 via kronologiska texter, bildspel och inte minst via filmade berättelser av elever och lärare som gått respektive arbetat på Brogårdsgymnasiet från 1930-talet till 2010-talet. Länkarna till vänster öppnar upp och berättar skolhistorien, bl.a. om att:
  • Första världskriget just hade börjat när Brogårn invigdes.
  • Endast pojkar gick på många av landets gymnasier in på 1950-talet.
  • Endast 10 % av eleverna gick vidare till realskolan (högstadiet) på 1930-talet, varav hälften hoppade av.
  • 5 % av en årskull tog studentexamen 1947. Tio år tidigare var det bara 4 %.
  • Läroverkslärarna har protesterat mot flertalet skolreformer fram till slutet av 1960-talet.
Har ni synpunkter på innehåll och/eller vill bidra med bilder, texter eller annat kan ni kontakta Anders Andersson på telefon 070-6816797 eller epost anders.andersson@kristinehamn.se.  
läroverket
 
brogårdsskolan
 
Nedre bilden är från november 2015.