Den blåfodede sule

Blåfodet sule er en stor havfugl med en strømlinet krop og lange, smalle vinger, som sidder vinkelret på kroppen. Fuglen ligner et kors, når den flyver. Den er på størrelse med en gås, og fjerdragten er mørkebrun på oversiden og hvid på undersiden. Det lille hoved er forsynet med et stort, dolkformet næb. Det mest karakteristiske er dog de store, blå svømmefødder, som har givet fuglen dens navn.

Når søfolk i gamle dage mødte sulen på øer eller klipper, kunne de uden problemer fange den som en tiltrængt kostforandring. Desuden virker blåfodet sule temmelig kluntet, når den lander på en fast overflade. Blåfodet sule er selvfølgelig hverken dum eller kluntet. Den havde bare aldrig mødt mennesker før, og dens krop er tilpasset luften og havet - ikke landjorden.

Blåfodet sule er en udpræget havfugl, som kun kommer på land i yngletiden. Suler er kendt for deres fantastiske evne til at foretage styrtdyk fra stor højde, når de er på jagt.

På Galapagos-øerne yngler 3 sulearter: Blåfodet sule, rødfodet sule og maskesule.

Blåfodet sule æder mest fisk, som den fanger ved at styrtdykke fra stor højde. Hele den strømlinede krop er bygget til at gennembryde havoverfladen med et meget lille plask.

Blåfodet sule findes kun i Stillehavet. I Danmark kan man forholdsvis nemt møde en af dens slægtninge. Det er sulen, som trækker langs den jyske vestkyst. Den styrtdykker efter fisk på samme måde som den blåfodede sule.
Comments