Woorddienst of aanbiddingsdienst

De Broeders in Christus hun aanbiddingsdienst of woorddienst is een regelmatige activiteit waar de Broeders en zusters bijeenkomen als leden van het Lichaam van Christus  om samen aandacht te schenken aan Gods Woord (de Bijbel) en om het avondmaal van Jezus Christus te herdenken waarbij ook wordt overgegaan tot het nemen van de symbolen van het Nieuwe Verbond, met het Breken van het brood en het drinken van de wijn of het gebruiken van de Beker van het Nieuwe Verbond.

De bijeenkomsten van de Broeders in Christus of Christadelphians kunnen overal plaats vinden. Er worden vergaderingen, meetings of bijeenkomsten of samenkomst gehouden in speciaal gebouwde gebouwen, zoals ecclesiae (kerken) of kerkhallen, gebedsruimten, koninkrijkszalen, of bij mensen thuis war dan huiskerk wordt gehouden, maar ook in vergaderzalen, congreszalen of andere publieke ruimten, en tevens in openbare gebouwen tot zelfs in tuinen en parken.
Het gemeenschap of kerk houden welk 'ecclesia' wordt genoemd is dus niet gebonden aan één of andere specifieke plaats. Met moet de idee van een typisch kerkgebouw in de vorm van een kruis ter zijde leggen, alsook zal men zien dat in onze gebedsruimten geen beelden van godheden aanwezig zijn en dat er nooit aanbidding voor enig beeld zal plaats vinden.

Het zijn de samenkomende gelovigen die samen 'kerk' of 'ecclesia' vormen. In gemeenschap voelen zij zich verbonden onder Christus die de hoeksteen is van hun gemeenschap waar geen politieke of geestelijke hiërarchie heerst. Van de gedoopte broeders en zusters verwacht men dat zij samen in vredevolle eenheid kerkgemeenschap vormen en elkaar geestelijk of spiritueel voeden en aanmoedigen maar ook bijstand verlenen daar waar nodig.

De dienst omvat het lezen en beluisteren van teksten uit de bijbel, een exhortatie of uiteenzetting of aanmaning en lezing rond de Bijbeltekst of een gebeuren en een mix van hedendaagse liederen en traditionele hymnes.

Onze visie op aanbidding is vrij eenvoudig:

De aanbidding moet puur zijn en volgens Bijbelse normen en waarden.
Alles wat we tijdens de eredienst als een team doen, is glorie brengen aan God, onze Vader en aan de Heer Jezus Christus, en de beste gelegenheid bieden voor de gemeente om gemakkelijk een geest en hart van aanbidding binnen te gaan.

+

Aanvullende lectuur


1.       Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

2.       4de Vraag: Wie of wat is God

3.       Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden

4.       Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

5.       De Bijbel als Gids

6.       Missionaire hermeneutiek 5/5

7.       Kan men God zoeken en ervaren

8.       Is er een verbinding tussen God en mens?

9.       Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper

10.   Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan

11.   Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

12.   Toebehoren

13.   Al of niet toegeven aan de wereld

14.   Niet toegeven aan de wereld

15.   Kerkgroei en samengaan

16.   Maken van een kerk

17.   Congregatie

18.   Parochie

19.   Parish, local church community - Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap

20.   Structuur -structuren

21.   Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen

22.   Verzamelen of Bijeenkomen

23.   Een samenkomst of meeting

24.   Samen komen in huizen

25.   Omtrent bijeenkomen en vergaderen

26.   Meeting - Vergadering

27.   Openbare Samenkomsten

28.   Verenigen

29.   Al of niet verenigen

30.   Laat ons samen komen

31.   De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk

32.   Gezelschap in de kerkgemeenschap

33.   Groei in karakter

34.   Samenreizende

35.   Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige

36.   Verzoening en de gekochte race

37.   Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan

38.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

39.   Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

40.   De ecclesia als lichaam van Christus

41.   Eerste eeuw Ecclesia

42.   Opbouw van een ecclesia

43.   Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten

44.   Expenses, costs - Onkosten, uitgaven

45.   Zoek uw Toevlucht bij God

46.   Filippenzen 1 – 2

47.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

48.   Samen komen in huizen

49.   Omgaan met zorgen in ons leven

50.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

51.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

52.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

53.   Intenties van de ecclesia

54.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

55.   De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

56.   De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

57.   Wat levert het mij op?

58.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

59.   Andere Schapen

60.   Het Avondmaal des Heren

61.   Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

62.   Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

63.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

64.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

65.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

66.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

67.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

68.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

69.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

70.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

71.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

72.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed

73.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 4 Zo dikwijls gij dit doet

74.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

75.   Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren

76.   Communie en dag des Heren

77.   Niet even bidden en weer terug de drukte in

78.   Nut van het lezen van de Bijbel

79.   Ongelezen bestseller

80.   De Bijbel en Bidden

81.   Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

82.   Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste

83.   Oprechtheid geen test van de waarheid

84.   Kruisen en Iconen stukslaan

85.   Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking

86.   Fragiliteit en actie #5 Oproep

87.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

88.   Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

89.   Fragiliteit en actie #14 Plagen van God

90.   Positie en macht

91.   Politiek en macht eerste prioriteit #1

92.   Keerpunt in de Kerk

93.   Een Messias om te Sterven

94.   Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April

95.   Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap

96.   Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken

97.   In Talen sprekend

98.   Doop en Geloof

99.   Doop in de huiskerk

100.                       Esoterisch geloven

101.                       Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

102.                       Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

103.                       De haat van IS voor Christenen

104.                       Kerklidmaatschap belangrijk of niet

105.                       Schoonheid van heiligheid

106.                       Slechte gewoonten zijn als een comfortabel bed

107.                       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

108.                       Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

109.                       Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

 

Comments