Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof

 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,” (Ga 5:22 NBV)

 “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.” (Ro 3:21-22 NBV)

 “Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten.” (1Ti 1:14 NBV)

 “naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.” (Efe 3:11-12 NBV)

 “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Joh 14:6 NBV)

 “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’” (Hnd 4:12 NBV)

 “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.” (Heb 11:1 NBV)

 “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.” (Ro 10:17 NBV)

 “We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.” (2Co 5:7 NBV)

 “ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.” (Ga 2:20 NBV)

 “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.” (2Ti 4:7 NBV)

°°°
Deze pagina werd voorzien door de Vlaamse Broeders in Christus
(Flemish Christadelphians)

+
+
+
Onze andere plekjes

Wij zijn verbonden met

Comments