Ware religie

Er zijn een hele hoop religies waarbij die religies zelf nog eens onderverdeeld zijn in verscheidene groepen of denominaties. Men zou bijna door het bos de bomen niet meer kunnen zien.

Hoe kan u dan de juiste of ware religie of de te volgen religieuze groep dan wel vinden, die tegenover de valse religie staat?

Best kijkt u naar de wijze van leven, handelen en praten van de mensen en gaat u na of zij wel leven naar hun spreken en of hun verhouding naar anderen verloopt zoals zij prediken dat in hun geschriften staat of te volgen leerstellingen zijn.

Of een groep tot de ware religie voor u behoort hangt ook grotendeels af voor wat u aan het zoeken bent. Wat wil u zien en horen en hoe wil u daarin het geheel passen?

Een ware of juiste religie geeft doeltreffende antwoorden op levensvragen. Het is een geloofsregime dat zonder blozen durft vertellen wat er juist maar ook wat er verkeerd is gegaan en nog steeds juist of verkeerd gaat.

Een waar geloof windt er geen doekjes om en toont de zaken zoals ze zijn. Het geeft aan waar de wereld naar toe gaat, wat het verleden en wat de toekomst is. Ook geeft het te kennen wat de mens in dat geheel is, doet en hort te doen.

De Ware Religie is de beweging waar men streeft naar een diepere waarde dan het aardse materialistisch denken. Het is een beweging die de mens boven het dier tracht te verheffen door het menselijk denken te doen focussen op hogere waarden dan de aardse en materialistische waarde.

Als u zoekt naar de ware religie zal u moeten beseffen dat het er op aan komt dat bij die godsdienstige groep de intentie ligt om de Enige Ware God te dienen. Alsook moet in die beweging een geestelijke gedachte voelbaar zijn en moet de Bijbelse Boodschap van groot belang zijn. De Gospel of het Goede Nieuws moet relevant zijn en zij moeten die Blijde Boodschap en boodschap van hoop aanbieden aan iedereen zonder uitzondering.

Een Ware Religie is ook bereid aan anderen te tonen wat Gods doel met de wereld is. Het is een beweging die onder leiding van Zijn Woord wil staan, er naar leeft en handelt en ook anderen wil laten zien waarom God bepaalde dingen laat gebeuren en wat Hij van plan is met ons te doen.

De Ware Religie is die beweging die de waarheid van de Bijbel wil laten zien en er ook mee getuigt. Het is een groepering die niet enkel veel aandacht aan de Bijbel schenkt, met besef dat dat het Woord van God is, maar ook vindt dat daar de beste levenslessen zijn in te vinden.

Uit dat Boek der boeken, de Bijbel, kan men ook opmaken dat het niet altijd de grootste groepen zijn die de ware of te volgen groepen zijn.  U moet weten dat de Ware Religie diegene is die mensen begeleid om op die smalle weg door de nauwe poort van het Koninkrijk van God binnen te gaan. Hiertoe moet zij mensen geestelijk voedsel aanbieden om als ware volgelingen van Jezus Christus door het leven te gaan.

Ware volgelingen van Jezus zijn diegenen die geloven wat de Bijbel over Jezus Christus zegt. In dat Woord van God vinden wij dat Jezus aldus de gezondene van God is, de mensenzoon die ook zoon van God is, die voor velen is gestorven tot vergeving van zonde. Die verzoening moeten zij in hun hart dragen en als boodschap van hoop moet zij door hun predikingswerk doorklinken.
Verder zijn ware volgers van Christus niet verdeeld door een hiërarchie maar zijn ze elkaars gelijke. Tezamen willen zij als broers en zusters in Christus de vredelievende boodschap uitdragen. Zoals Jezus zijn volgelingen heeft opgedragen om het Goede Nieuws uit te dragen vol liefde voor elkander, willen leden van een Ware religie die liefde voor God en liefde voor de medemens met elkaar delen.

In de Ware religie draagt elke persoon zijn eigen verantwoordelijkheid. Daar hoort geen verhoging of verlaging van personen die centraal zouden gecontroleerd worden. In de Ware religie hoort Jezus de hoeksteen te zijn.

In de Ware Religie maakt 'liefde' het grote deel uit van de beweging, liefde voor God en liefde voor elkaar. In de geest van die liefde tracht iedereen daarin te zoeken naar de Goddelijke Waarheid er op toeziend dat mensen niet in de val trappen van valse menselijke leerstellingen.

In de Ware religie is iedereen bewust dat het onmogelijk is voor een persoon om al de antwoorden te hebben. Niemand kan daardoor iemand anders belemmeren in de vrijheid van zijn denken. Maar iedereen stelt zich bereid om tijdens zijn hele leven verder te zoeken naar de waarheid. Dat zoeken naar antwoorden maakt trouwens deel uit van het levensavontuur.

Grote religieuze groepen verlangen conformiteit, maar in een ware religie is dat besef van de menselijke feilbaarheid, zodat niet iedereen alles kan weten noch alles bepalen en zeker niet aan de groep opleggen. In een ware religie wordt er vrijheid aan denken gegeven en vrijheid aan expressie omtrent deze dingen waar wij niet zeker van kunnen zijn.

Ware religie is een beweging die gevormd wordt door mensen die Jezus Christus willen volgen in alle eenvoud en liefde, waarbij zij geen behoefte hebben om deze wereld toe te behoren. De eenheid die er hoort te zijn heeft niets te maken met een duplicaat te zijn van een ieder.

In de Ware Religie is er de betrachting om zo goed mogelijk te leven naar de Wil van God en in de groep de moraal hoog te houden. daarbij is eenieder dan ook bewust van de verantwoordelijkheid die zij moeten dragen én voor zich zelf maar ook voor de ander rondom hen.

+

Aanvullende lectuur

 1. Woorden in de Wereld
 2. Mens en leed
 3. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 4. Ethiek of religie
 5. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 6. Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden
 7. Gedachten op Marcus’ Site tussen oktober 2008 en december 2010
 8. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 9. Religie, Wet en leven
 10. Diegene die geen religie heeft
 11. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 12. Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst
 13. Hulporganisaties van religieuze ondernemingen en vrijheid van denken
 14. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 15. Religie en samenleving één geheel
 16. Wat betreft On religion and science
 17. Kinderen leren atheïsme
 18. Fictieverhalen religies
 19. Religie zonder mysterie = religie zonder God
 20. Vijf olifanten in een porceleinkast
 21. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 22. Niet elk religieus geweld is religieus
 23. Geen vrede zonder vrede onder religies
 24. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 25. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 26. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 27. Hoe te reageren op aanslagen in Brussel
 28. Engelse tieners vinden religie schadelijk
 29. Religieuze mensen zijn betere burgers
 30. Belangrijkheid religie voor Belgen beperkt
 31. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 32. Charles Spurgeon: Pas op voor religieuze kicks
 33. Eén God drie religies
 34. Drie religies op tv
 35. Is er een noodzaak religie en ontwikkelingssamenwerking volledig te scheiden
 36. Staat gebaat bij religie
 37. Scheiding van kerk en staat
 38. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen
 39. Gemeenschappelijk handvest voor religie
 40. Keerpunt in de Kerk
 41. God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd
 42. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 43. Christus kennen is zin geven aan het leven
 44. Stichter van een beweging
 45. 'Heilig Vuur – religie en spiritualiteit in de moderne kunst'
 46. Een goddelijk Plan #1
 47. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 48. Kleurblindheid en verkeerscode
 49. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 50. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 51. Vier redenen vóór de opstanding
 52. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 53. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 54. Jeshuaisten dragers van de naam van Christus
 55. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 56. Niet toegeven aan de wereld
 57. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 58. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 59. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 60. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 61. Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen
 62. Uit de oude doos: Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net
 63. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #6 Constantijn de Grote
 64. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 65. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 66. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 67. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
Comments