Uitvoerenden of leidende figuren bij de Broeders in Christus

Wij geloven dat elke mens naar het beeld van God is geschapen en van Hem het leven en gaven krijgt. Wij moeten dankbaar zijn met wat wij krijgen en onze dankbaarheid voor die gaven kunnen wij betuigen door die gaven voor het werk voor God te gebruiken.

God is het die mensen roept en kansen geeft. Zij die Zijn Stem horen moeten er op reageren. als wij tot het geloof in Christus zijn gekomen, horen wij onze verantwoordelijkheid op te nemen.

Toen Jezus rond ging tijdens zijn publieke leven, riep hij mensen tot zich om hem te volgen. De vissers die hij tegen kwam verzocht hij om vissers van mensen te worden en om het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God te verkondigen.

Zij die Christus hebben leren kennen en inzicht gekregen hebben in Gods Plan moeten er als het ware hun mond van vol hebben. Zij moeten zo vol vreugde zijn om dat heugelijke nieuws dat zij hebben leren kennen dat zij anderen dit ook willen laten weten.

Om anderen ook dat Goede Nieuws te laten kennen horen zij die in Christus zijn geen vergoeding te vragen.

Al de leden van een gemeenschap van Broeders in Christus werken volledig op vrijwillige basis. Niemand wordt er een loon uitbetaald voor zijn of haar predikingswerk of voor het werk voor de ecclesia of werking van de kerk.

Geen van de bestuursleden, commissieleden of andere leden worden betaald door of ontvangen een vergoeding van de ecclesia. Dit geldt voor zowel geleverde diensten als gemaakte kosten. Dit alles volgens het principe:
"Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven" (Mat 10:8).

Wel kan het zijn dat leden gelden bijdragen waarmee dan nodige kosten worden gedekt, zodat ook niet één bepaalde persoon de volledige kost moet dragen. In vele ecclesiae bestaan de ontvangsten van de ecclesia uit collectes/giften, legaten en erfenissen. Maar alle schenking gebeuren volledig op vrijwillige basis en in de Belgische gemeenschap meestal ook zonder een vraag er naar.

Alle leden hebben gelijke inspraak over het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap en hun plaatselijke groep of 'kerk'. Benoeming gebeuren dan ook  door de algemene vergadering van de eccclesia die ook verder samen afspraken maakt voor wie welke taken op zich neemt, en dat met wisselende beurten.

Wat wel van iedereen verwacht wordt is dat zij leven zoals het een christen betaamt en dat zij de moeite nemen om het Woord van God regelmatig te lezen maar ook kenbaar te maken aan anderen. Want die verspreiding is wel degelijk een belangrijk geloofsaspect voor een volgeling van Jezus.

Met de gedachte dat geloof zonder werken dood is, wil iedereen ook zijn steentje bijdragen tot een levend geloof en wil iedereen elkaar ondersteunen in het geloof.

+

Aanvullende lectuur


1.       Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

2.       Bijbel op de eerste plaats #2/3

3.       Diegene die maakt zoals wij zijn

4.       Wij zijn zelf verantwoordelijk

5.       Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken

6.       Met het geschenk van Jezus komt een geweldige verantwoordelijkheid

7.       Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

8.       Geen Wegvluchter

9.       Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

10.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur

11.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

12.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 3 Einde van de gaven

13.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

14.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 5 De Ware sabbatdag

15.   De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

16.   De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

17.   De nacht is ver gevorderd 9 Studie 2 Schrik of troost 5 Menselijke politiek of Gods hand

18.   De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

19.   Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

20.   De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

21.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

22.   Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

23.   Schijnbaar onmogelijke opdracht

24.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

25.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

26.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

27.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

28.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

29.   Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

30.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

31.   Ademen om les te geven

32.   Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

33.   Positie en macht

34.   Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

35.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

36.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

37.   Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

38.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

39.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

40.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

41.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

42.   Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

43.   Missionaire hermeneutiek 4/5

44.   Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan

45.   Laatste dagen omroepers

46.   500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

47.   De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt

48.   Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

49.   De ecclesia als lichaam van Christus

50.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

51.   Intenties van de ecclesia

°°°
Deze pagina werd voorzien door de Vlaamse Broeders in Christus
(Flemish Christadelphians)

+
+
+
Onze andere plekjes

Wij zijn verbonden met

Comments