Tijdschrift Met Open Bijbel

De Broeders in Christus voorzien op het net verscheidene websites waar bepaalde aspecten worden besproken. Maar naast de elektronische publicaties en nieuwsbrieven voorzien zij ook een papieren uitgave die per landpost 5 maal per jaar aan huis wordt bezorgd. Die publicatie geeft met haar tittel al aan  dat wij de lezer verzoeken de bijbel naast onze artikelen te leggen zo dat zij steeds kunnen na gaan of deze in lijn zijn met de teksten en denkwijze van de Bijbel. Want dat horen onze teksten te zijn.

Met Open Bijbel is het tijdschrift voor Bijbellezen en Bijbelstudie voor het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het heeft als doel belangstelling te wekken voor de Bijbel, en het zelf lezen van dit Boek aan te moedigen.

In dit tijdschrift vind je 36 pagina’s met artikelen over allerlei onderwerpen, zoals een overdenking, de eindtijd, Christus Jezus, het Koninkrijk van God, eeuwig leven, discipelschap, de Psalmen, bijzondere mensen in de Bijbel, fundamentele Bijbelse begrippen.

Naast het tijdschrift zijn er speciale studiebijlagen: een voor beginnende Bijbellezers, en een voor de meer gevorderde lezer. Verder zijn er bijlagen voor kinderen: voor 4-6 en voor 7-10 jarigen.

De schrijvers beschouwen de Bijbel als het enige en betrouwbare woord van God. Zij gaan daarom alleen uit van wat er in de Bijbel staat. Bij hun uitleg gaan zij niet uit van een enkele tekst, maar beschouwen alles wat over het onderwerp is geschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hun uitgangspunt is dat de Bijbel zichzelf uitlegt, en het Nieuwe Testament het beste commentaar is op het Oude Testament.

Laat niets u tegenhouden om een proefnummer of gratis abonnement aan te vragen via de abonnementenpagina.
Comments