Steun ons

De Broeders in Christus of Christadelphians zijn georganiseerd op de vrijwilligheid van hun leden. Niemand van hen krijgt zoals de leden van de erkende godsdiensten in België een wedde uitbetaald door de regering. Voor de erkende  godsdiensten wordt er door de staat geld voorzien voor het gebedshuizen (kerken en moskeeën) alsook voor de leiders voor de godsdienstbeleving (bisschoppen, priesters, dominees en imams). De Broeders in Christus in België krijgen helemaal geen staatssteun noch worden zij vergoed door een overkoepelend orgaan zoals men in de Katholieke en protestantse Kerk heeft.

De Broeders in Christus moeten op eigen benen staan maar zijn wel gebonden aan de wettelijke verplichtingen zoals het betalen van huurgelden, gas en elektra, water, auteursrechten en andere kosten veroorzakende uitgaven.

De Vlaamse afdeling van de Christadelphians maken deel uit een groep broeders en zusters van over de hele wereld wiens doel het is om het evangelie te prediken en pastorale zorg te bieden aan onze geloofsgenoten, vooral degenen die door ons zijn gedoopt. Leden zijn vertegenwoordigd in Amerika, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, en zowel Oost- als West-Europa, wat betekent dat het werk de hele dag door blijft gaan en dat er steeds iemand beschikbaar tracht te zijn om te reageren op verzoeken om informatie en om hulp en ondersteuning.

Als Broeders in Christus volgen wij Jezus Christus na en zetten zijn werk hier op aarde verder. Dat werk bestaat in eerste instantie uit de prediking van het Goede Nieuws. Vervolgens bieden wij ons zelf aan om hulp te bieden daar waar nodig. Hiertoe zijn er ook speciale fondsen opgericht die zo bijvoorbeeld maaltijden voor armen voorzien [
Christadelphian Meal-a-Day Fund (CMaD)]  Naast het predikingswerk in eigen land voorzien wij ook prediking buiten onze grenzen door onze publicaties onder de vorm van papieren tijdschriften alsook door publicaties op onze verschillende websites. Alsook bieden wij onze diensten aan ter ondersteuning van pastoraal en welzijnswerk onder de armen en het lijden van broeders en zusters naar de principes van Christus 'barmhartige Samaritaan, die onze naaste liefhebben als onszelf.

Om te kunnen slagen in dat geloofs- en sociaal werk hebben wij behoefte aan werkingsmiddelen, doordat de kosten hiervoor sterk kunnen oplopen.

Indien u ook vindt dat het geloof in Christus verder moet verspreid worden en dat er wordt gewerkt aan een eerlijker verdeling van rijkdom en van kennis, is onze broederschap een ideaal werkinstrument om bij te staan zodat zij die nodige taken kan vervullen waartoe u door uw beroeps of andere activiteiten misschien zelf niet toe in staat kan komen.

Steunen op geestelijk vlak zo wel als economisch vlak ligt wel in uw mogelijkheden en zal ons de gelegenheid geven om ons in ons werk gesteund te voelen, aangemoedigd te worden en zal ons de mogelijkheid geven die liefde van Christus ook aan anderen te tonen om alzo de verwachte hoop met anderen, over de gehele wereld te delen.

Wanneer u geld op onze rekening stort

  • Help je mee de Blijde Boodschap uit te dragen.
  • Help je mee om de kosten te dragen voor het uitvoeren van de eredienst of religieuze samenkomsten voor Bijbelstudie en gebed alsook voor samen het Brood te breken als herinnering van het Laatste avondmaal.
  • Help je mee vitale vertalingen te leveren om diegenen te bereiken die de bijbel nog niet hebben in een taal die ze kunnen begrijpen.
  • Help je cruciale projecten vooruit om de Bijbel toegang te geven tot diegenen die het misschien niet hebben - zoals gevangenen die Jezus nodig hebben en voor diegenen die hun eigen (luxueuze) land verlaten hebben zich in te zetten voor de veiligheid en geestelijk welzijn van hen die in oorlogsgebied leven.
  • Help je om speciale bijbelvermengprojecten mogelijk te maken om discipelen en zoekers toe te rusten om Gods Woord voor zichzelf te begrijpen en hun transformerende kracht in hun leven vrij te geven.

Elke bijdrage kan ons een stap vooruit helpen om het werk voor God verder te zetten.

U kan uw bijdrage storten op de Belgische Argenta rekening

  • BE37 9730 6618 2528

met de mededeling

  • werking Broeders in Christus

Broeders in Christus Nederland zijn als ANBI geregistreerd. Je giften aan ons zijn daarom aftrekbaar van de belasting indien je in Nederland belastingplichtig bent.

Indien u aftrek van de belasting kan genieten mag u gerust via de Nederlandse rekening geld storten met melding "Werking Belgische Broeders in Christus" op

  • bankrekeningnummer  NL68INGB0000642973

t.n.v. Broeders in Christus, Amersfoort. Al het geld dat wij ontvangen wordt voor 100% gebruikt voor het doel waarvoor de gever het bestemt. Volgens wettelijke verplichting geven de Nederlandse Broeders jaarlijks op hun website inzicht in hun financiën.


Heel erg bedankt voor je partnerschap om de wereld te bereiken met Gods Woord.

We zijn zeer dankbaar!

Comments