Seminaries

De Broeders in Christus hechten een groot belang aan Bijbelstudie. Wij voorzien verscheiden websites die elk op een ander aspect inspelen (zoals bijbelstudie, archeologie, levensvragen, levensstijl, discussiepunten of moeilijke aspecten, enz.)

Naast het houden van wekelijkse Bijbelstudie en diensten voorzien wij tijdschriften in het Nederlands, Engels Duits en Frans. Voor sommige zaken is het aangeraden om iets meer tijd te besteden. Daarvoor houden wij regelmatig Bijbelstudie dagen en Bijbelstudie weken.

Voor hen die interesse heeft kan ook een reeks georganiseerd worden van Effectief de Bijbel lezen. Deze cursus bieden wij aan met dia vertoning in het Nederlands of in het Engels, alsook wordt er een Engelstalige versie gegeven via e-mail.
bible If you find reading the Bible frustrating or difficult at times, then this Free course is for you. It is an 8 part course sent to you by email as a pdf attachment.

Seminar: Effectief Bijbel lezen


De Nederlandse Broeders in Christus hebben ook een seminar ontwikkeld, getiteld "Effectief Bijbel lezen". Dit seminar is vooral bedoeld voor mensen die graag de Bijbel beter zouden willen leren kennen door hem vaker te lezen, maar die niet weten waar te beginnen of hoe dat aan te pakken.
Hoewel het seminar gegeven wordt door mensen die overtuigd zijn van de geïnspireerdheid van de Schrift, wordt dit niet van deelnemers verlangd.

Inhoud

Het seminar probeert zowel een soort raamwerk te geven van de Schrift, als ook hulpmiddelen voor gebruik bij een studie aan te reiken. De verschillende Bijbelboeken worden kort gepresenteerd in hun historische context, maar tevens wordt de onderling samenhang toegelicht. Ook wordt ingegaan op sommige echte "Bijbelse begrippen". Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld het waarom van twee testamenten of vier evangeliën en de verschillen tussen vertalingen. Wel proberen wij zorgvuldig om leerstellingen te vermijden. Dit wordt ook van deelnemers verwacht. Wij behandelen niet de inhoud zelf, maar manieren om zelf de inhoud beter te leren lezen en begrijpen. Dit betekent uiteraard niet dat we de inhoud niet essentieel vinden, alleen dat dit niet het doel is van dit seminar.

Opzet

De seminars bestaan uit een serie losse onderwerpen, die één avond per week op 6 achtereenvolgende weken gegeven worden. De totale avond bedraagt ongeveer 1½ uur. Wij proberen discussie gedurende de avonden te vermijden om deze eindtijd steeds te kunnen halen. Wel is het desgewenst mogelijk om na afloop individueel met de sprekers verder van gedachten te wisselen.
Iedere avond is opgedeeld in 4 of 5 onderwerpen die in vlot tempo de revue passeren. Er zijn steeds twee sprekers die elkaar afwisselen per onderwerp.
De eerste avond wordt ook een werkboek uitgedeeld dat de deelnemers mogen behouden. Dit is bedoeld als naslagwerk omdat iedere avond vrij veel stof behandeld wordt.
Wij raden deelnemers sterk aan om een eigen Bijbel mee te nemen. Welke vertaling dit is maakt niet zoveel uit.

 

Avond 1

Avond 2

Avond 3

Avond 4

Avond 5

Avond 6

Introductie

Waarom twee Testamenten?

Hulpmiddelen Deel 1

Kritiek op
de Bijbel

Mysterie?

Leven en dood in de Bijbel

Achtergronden van de Bijbel

De rol van
profetie

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 3

Gods doel
geopenbaard

Terminologie
Deel 3

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 6

De Bijbel legt
zichzelf uit

Tips bij
het lezen

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 4

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 5

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 1

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 2

Terminologie
Deel 2

Goed en kwaad

Het gebruik
van verwijzingen

Hulpmiddelen Deel 2

De Joden
en de wet
van Mozes

Terminologie
Deel 4

Waarom is het zo moeilijk?

Terminologie
Deel 1

Vertalingen
van de Bijbel

Conclusie

 

 

Waar te volgen

Deze seminars zijn het laatst georganiseerd in Spijkenisse. Op dit moment bestaan nog geen concrete plannen voor de volgende serie.

Voor verdere vragen over deze seminars kunt u een e-mail sturen naar: vragen@broedersinchristus.nl


+

Zelf een Bijbelstudie of seminar organiseren?

De Broeders in Christus Nederland beschikken over diverse Bijbelstudies voor één of meer dagdelen. Ook uitgebreidere seminars behoren tot de mogelijkheden. Zij kunnen op jouw verzoek zo’n Bijbelstudie of seminar geven.

Verder hebben we kant en klare presentaties op dvd die we voor een groep kunnen vertonen, waarna een discussie kan plaatsvinden. Of we aan je verzoek kunnen voldoen hangt af van factoren als: de reisafstand, de vrijheid waarmee wij spreken mogen, de beschikbare ruimte, het aantal mensen dat we mogen verwachten. Lees hier de voorwaarden.

Een bijeenkomst kan gecombineerd worden met de opstelling van de banners van de Bijbeltentoonstelling.

Comments