Publicaties

De Broeders in Christus willen u graag helpen bij het lezen van de Bijbel, en dat begint met een Bijbelleesrooster.

Voor mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel hebben wij een Bijbelleesrooster waarmee u de gehele Bijbel in een jaar leest (Oude Testament eenmaal, Nieuwe Testament tweemaal). Dit is het rooster dat we zelf gebruiken. Het kost u ongeveer een half uur per dag. U kunt dit rooster, in PDF formaat, hier downloaden. U kunt dit rooster ook als drie bladwijzers aanvragen op de onderaan deze bladzijde gegeven manieren.

Als u minder vertrouwd bent met de Bijbel, hebben wij ook een vereenvoudigd Bijbelleesplan. Hierbij is een selectie uit de Bijbel gemaakt om in een jaar tijd een algemene indruk te krijgen van de Bijbel. Dit rooster wordt tevens vergezeld van een serie kanttekeningen, die aanvullende informatie geven en aanwijzingen voor verdere studie als daar gelegenheid voor is. Het volgen hiervan kost ongeveer een kwartier per dag. Gedurende de eerste drie maanden komen de meest fundamentele thema's van het Oude Testament aan bod. In het tweede kwartaal leest u uit de boeken van de profeten van Israël. Gedurende de laatste zes maanden gaat u vervolgens door het grootste deel van de boeken van het Nieuwe Testament.

Studieblad Met open BijbelDaarnaast geven wij ook een gratis studieblad "Met open Bijbel" uit.

Daarnaast hebben wij een uitgebreide lijst lektuur, en naast boekjes ook een paar dvd's. Op de site van "Met open Bijbel" vindt u een overzicht met aanvraag mogelijkheden. In het menu ziet u een paar voorbeelden van boeken en boekjes die de Broeders in Christus uitgeven.

glad tidings

In België verspreiden wij ook het Engelstalige Glad Tidings, dat per drie nummers om de twee maanden gratis wordt toegezonden indien u wenst. (Gelieve hiervoor het Belgische adres aan te schrijven)

Ook is er het Engelstalige maandelijkse blad van de Broeders: Christadelphian magazine. Op het net wordt door de uitgever ook een daggedachte geplaatst.

In het tijdschrift Met Open Bijbel worden ook onze andere publicaties toegelicht zoals onze folders, boekjes en boeken.

Bij deze boeken zijn de volgende het meest populair of een interessante aanzet:

Verder zijn er

Fundamentele studies algemeen
 • Het betrouwbare woord
 • (Is de Bijbel Gods boodschap aan ons mensen? 180 pagina’s A5)
 • Het hechte Fundament
 • (Behandeling van fundamentele begrippen van het christelijke geloof, gevolgd door een prikkelende analyse van de wijze waarop in het christendom met de Bijbel wordt omgegaan. 144 pagina’s A5)
Verdere fundamentele studies
 • Gods vergeten woord
  (Op zoek naar de oorspronkelijke, maar vergeten geraakte, boodschap van God. 253 pagina’s A5)
 • Adam & Christus
              (De uitwerking en vervulling van Gods plan met de schepping van Adam. 243 pagina’s A5)
 • Operatie Mens
  (Een basisuitleg van Gods doel met de schepping en van zijn ‘cursusboek’ de Bijbel. 263 pagina’s A5)
 • Themastudies
  • Verzoend met God
   (Een studie naar het Bijbelse begrip verzoening. 117 pagina’s A5)
 • Verbonden en beloften
  (Gods beloften zijn de basis van het evangelie, en de verbonden de uitwerking daarvan. 73 pagina’s A5)
 • Leven na de dood
  (Een studie van wat de Bijbel zegt over leven na de dood. 79 pagina’s A5)
 • Gelijkenissen van de Here Jezus
  (Jezus’ illustratieve onderwijs aangaande het Koninkrijk van God. 127 pagina’s A5)
 • Jeruzalem in Gods heilsplan
  (
  De ogen van vriend en vijand zijn altijd gericht op de stad die God Zich tot woning verkoos. 101 pagina’s A5)
 • De duivel en satan
  (Een Bijbelse verklaring voor de oorsprong van zonde en kwaad. 55 pagina’s A5)
 • De sabbat
  (Behoren christenen de sabbat te houden? 24 pagina’s A5)
 • Mijn knecht Mozes
  (Op reis met Mozes, de knecht van God, van Egypte naar het Beloofde Land. 154 pagina’s A5)
 • Serie Bijbelse begrippen
 • Een andere Christus
           (
  Van Bijbelse voorstelling tot kerkelijke dogma’s. 109 pagina’s A5)
 • De heilige Geest
              (Studieboekje gericht op de aanwezigheid en werking van de Geest. 61 pagina’s A5)
 • Engelen en andere hemelse wezens
              (Studieboekje over engelen en andere hemelse wezens. 30 pagina’s A5)
Serie Bijbelstudies
 • Christus de Verlosser
              (Wie is nu eigenlijk de Christus van de Schriften. 50 pagina’s A5)
 • Het is volbracht
           
  (Christus’ overwinning over de zonde. 58 pagina’s A5)
 • Een dienaar van het Evangelie van Christus
              (De apostel Paulus en zijn boodschap. 57 pagina’s A5)
 • Het Koninkrijk van God is als……
              (De zeggingskracht van beelden in de Bijbel. 63 pagina’s A5)
 • De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij
              (De boodschap van de Bijbel over het einde der tijden. 39 pagina’s A5)
Serie de Boeken van de Bijbel
 • Openbaring
              (Achtergronden en thema’s van het laatste Bijbelboek. 275 pagina’s A5)
 • Jesaja
             
  (Het evangelie in het boek van de profeet Jesaja. 164 pagina’s A5)
Serie Bijbel en wetenschap
1. Schepping, Evolutie, Intelligent design
            (Een kritische beschouwing. 23 pagina’s A5)
2. Het bewijs van Gods bestaan
(Een kritische beschouwing. 21 pagina’s A5)
3. De wereld van Lucas
(Een historische verkenning. 31 pagina’s A5)
4. Wetenschap, God of afgod?
(Een kritische beschouwing. 23 pagina’s A5)
Serie Wat de Schriften voorzeggen over
De wederkomst van Christus Jezus
            (De Schriften over Christus’ wederverschijning in de eindtijd. 54 pagina’s A5)
Feiten en wetenschap
 • De uitdaging van Bijbels Christendom
  (Een kritische beschouwing van een wetenschapper van de vraag of de Bijbel in de moderne wereld van wetenschap en atheïsme nog iets betekent. 245 pagina’s A5)
 • Het Boek in onze handen
  (De geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel als schriftelijke bron van Gods openbaring. 94 pagina’s A5)
Het Bijbelverhaal eenvoudig verteld
 • Wegwijs in de Bijbelboodschap: Het Nieuwe Testament
  (Voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vinden: tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn, en volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel en eenvoudig willen beginnen. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het kader van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis, tot één doorlopend verhaal en levende werkelijkheid. 352 pagina’s A5).
Diversen
 • Bijbelse portretten en miniaturen
             
  (Het verhaal over mensen zoals wij. 119 pagina’s A5)
 • Er waren er die de zee bevoeren
  (Alles over scheepvaart in de Bijbel tot verduidelijking van het verhaal zelf. 56 pagina’s A5)

*

Per e-mail:

Ofwel via Nederland: lectuur@broedersinchristus.nl

Of via België: christadelphians@scarlet.be

Per (land) post:

Broeders in Christus
Postbus 520
Nl. 3800 AM Amersfoort

of

Belgische Christadelphians
Foksweg 14
B. 3061 Leefdaal

Per telefoon:

(Vanuit België naar) Nederland (0031) 0318-845120 (maandag t/m vrijdag 9.00-13.00, en 15:00-20:00 uur)

Voor België 0032 486 915 104 (maandag t/m vrijdag 10.00-18.00)

Comments