2. Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken

De wereld van de mens is er een van veel worstelingen, moeilijkheden, verdriet, haat en nijd. Al eeuwen heeft de mens proberen een wereld op te bouwen vol geluk en vrede, maar nog steeds is hij er niet in geslaagd.

Het falen van menselijke plannen baart ons allen moeilijkheden en zorgen. Wij moeten weten dat het niet steeds zo lastig is geweest voor de mens en dat die schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden en zelfs de dood een mogelijke positieve verandering kunnen ondergaan. De mens die een wezen is gemaakt uit materie of stof, grotendeels bestaande uit water, kon eerst van een zalig leven genieten. Maar hij heeft het voor zichzelf en zijn nabestaanden verbrod. Toch is er dadelijk na zijn verzet tegen zijn Maker een oplossing voorzien voor de straf des doods welke de mens wist dat kon over hem komen indien hij een daad van ongehoorzaamheid verrichte tegenover zijn Maker. Het geloof in die Goddelijke Maker kan de gelovige sterken om vooruit te zien naar de tijd dat de mens weer voor eeuwig in het goede zal kunnen verheugen omdat God Zijn voornemen stellig succes zal hebben. Er zal weer een punt komen dat de mens niet meer van zo iets als vroegere fouten zal moeten leren, want hij zal dan geen fouten meer begaan. Mensen zouden eigenlijk van in het verleden begane menselijke fouten moeten leren, maar zij hebben de zwakheid dezelfde fouten te herhalen. Dit leidt tot falen. Daarom moet nu de nooit falende God Zijn voornemen ten uitvoer brengen, en wel spoedig!

Maar eerst zal de mens tot inzicht moeten komen van waar hij komt, uit wat hij bestaat, wat hij misdaan heeft, waarom hij gestraft is, waar er een weg tot verlossing of vrijspraak is te vinden en hoe hij dan vrede en een eindeloos leven zal kunnen vinden.

Vervolg: 3. Aanvang van de mens

Comments